Ο Διοικητής Στρατιάς Αντιστράτηγος Φλώρος στο Δ' ΣΣ

Ο Διοικητής Στρατιάς Αντιστράτηγος Φλώρος στο Δ’ ΣΣ – Τι έκανε κατά τη διάρκεια της επίσκεψή του, σε μονάδες της Θράκης

Τo διήμερο 30 και 31 Μαΐου 2019, ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος ολοκλήρωσε την περιοδεία του στην ΠΕ Δ΄ΣΣ πραγματοποιώντας επισκέψεις στις 7-31 Μ/Κ ΤΑΞ, ΧΧΙ ΤΘΤ και 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έλαβαν χώρα ενημερώσεις στις έδρες των Σχηματισμών για την αποστολή και το έργο τους, καθώς επίσης και επισκέψεις σε Επιτηρητικά Φυλάκια.

Τέλος, πραγματοποίησε ομιλία στο προσωπικό της Φρουράς Κομοτηνής.

Κύριο αντικείμενο των επισκέψεων πλέον της ενημέρωσης για την αποστολή και το έργο των υπόψη Σχηματισμών αποτέλεσε η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών

σχετικά με την επιχειρησιακή εκπαίδευση, επιχειρησιακή σχεδίαση και εκτέλεση της αποστολής τους εν ειρήνη και εν πολέμω.