Λιμενικό: Προκήρυξη 2019 εκτός πανελληνίων- Τελευταία νέα- Πότε βγαίνει η προκήρυξη για την πρόσληψη 180 Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα

Αμέσως μετά τις εκλογές 2019 αναμένεται να «ανοίξουν» 180 μόνιμες θέσεις Λιμενοφυλάκων χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις για πρόσληψη στο Λιμενικό.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός του Ιουνίου, πιθανότατα το πρώτο δεκαπενθήμερο και όσοι επιλεγούν θα εισαχθούν τον Σεπτέμβριο στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 25 του νόμου 4597/2019 – ΦΕΚ 35/Α/28-2-2019), δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών.

Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνεται και η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

H προκήρυξη αναμένεται να περιλαμβάνει:

  • Τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Το ελάχιστο όριο ύψους
  • Τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων
  • Αθλητικές – ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Η διαδικασία θα γίνει εξ΄ ολοκλήρου από το Λιμενικό Σώμα.

Η εμπλοκή του ΑΣΕΠ περιορίζεται στη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού και στον έλεγχο πιθανών ενστάσεων.

Εκτιμάται ότι, το 10% των θέσεων που θα προκηρυχθούν θα διατεθούν σε πολύτεκνους, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου και τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

Επιπλέον, ποσοστό 4% θα διατεθεί σε υποψηφίους από γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για υποψηφίους που έχουν συμμετάσχει ενεργά και σε επιχιερήσεις που συντονίζονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και τις λιμενικές αρχές. Σε αυτούς θα διατεθεί το 10% των θέσεων.

Στην προκήρυξη προσδιορίζεται παράβολο 10 ευρώ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.