ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου, Α21, προνοιακά επιδόματα: Έρχονται Αλλαγές, με το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις που κατατέθηκε στη Βουλή – Ποιοι ωφελούνται

Βελτιώσεις στα κριτήρια για την χορήγηση του ΚΕΑ, στο επίδομα ενοικίου, στο Α21 επίδομα τέκνων και στα προνοιακά επιδόματα φέρνει το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτό τα κριτήρια για την χορήγησή τους βελτιώνονται ενώ προβλέπεται ότι δεν θεωροούνται εισόδημα και δεν προσμετρώνται σε αυτό.

Αναλυτικά, προβλέπεται ότι το επίδομα ενοικίου είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, είναι ακατάσχετο, συμψηφίζεται και δεν λογίζεται ως εισόδημα για τα κριτήρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του επιδόματος τέκνων.

Όσον αφορά στις προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δε φορολογούνται.

Όπως τονίζεται, το ποσό των προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει.

Επίσης τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται.

Το ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,

κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες,

τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.