Επίδομα παιδιού 2019: Πώς παίρνουν οι στρατιωτικοί το Α21 ΟΠΕΚΑ - ΠΟΕΣ Α21 επίδομα παιδιού: Αίτηση ΤΩΡΑ για επίδομα τέκνων idika.gr -opeka.gr ΟΠΕΚΑ Α21 -Επίδομα παιδιού: Ανοίγει Μάρτιο Πότε μπαίνει η α' δόση A21

Επίδομα παιδιού 2019: Πώς παίρνουν οι στρατιωτικοί το Α21 ΟΠΕΚΑ – Ανακοίνωση της ΠΟΕΣ, διευκρινίζει τι έχει γίνει μετά την ψήφιση του νόμου

Από την πρώτη στιγμή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), αμέσως μετά την καταβολή των οφειλομένων αναδρομικών, τη 12,12,2018,

από το Υπουργείο Οικονομικών, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ, που δικαίωσε την ΠΟΕΣ, διέγνωσε τον κίνδυνο που θα επερχόταν σε στρατιωτικούς.

Συγκεκριμένα, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 78/18.1.2019 έγγραφό της (δείτε εδώ), έκρουσε το κώδωνα του κινδύνου και γνώρισε στους αρμοδίους φορείς ότι το εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε,

θα προσμετρηθεί στο συνολικό ετήσιο εισόδημα των στρατιωτικών – έτους 2018, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός από αυτούς να απορριφθούν

ως μη δικαιούχοι λήψης κοινωνικών επιδομάτων/παροχών (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το επίδομα στέγασης, το κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ και άλλων κοινωφελών οργανισμών,

επιδότηση παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ, επίδομα θέρμανσης, διάφορες κοινωνικές παροχές των κατά τόπους Δήμων και Μητροπόλεων κλπ),

εξαιτίας αυξημένου ετήσιου εισοδήματος, παρόλο που το συμπέρασμα αυτό είναι πλασματικό, καθώς πρόκειται για παρανόμως και αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντα εισοδήματα ετών 2012 (1.8.2012) – 2016 (31.12.2016).

Τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) δικαιώθηκε στις ανησυχίες της και στις διεκδικήσεις της και με το άρθρο 47 του ν.4609/2019

το εφάπαξ χρηματικό ποσό των αναδρομικών εξαιρείται του συνολικού ποσού που αποκτήθηκε κατά το έτος 2018, με αποτέλεσμα όσοι στρατιωτικοί δικαιούνται των κοινωνικών επιδομάτων να μην τα στερηθούν.

Δεν χάνουν τελικώς τα κοινωνικά επιδόματα οι στρατιωτικοί

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900/975/29933/Σ.7597 έγγραφό της η ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ γνωρίζει σχετικώς και εντέλλεται για τη διευκόλυνση του προσωπικού, όπου απαιτηθεί,

κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω άρθρου, για την έκδοση τυχόν βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Κλάδων

προς τους φορείς του δημοσίου τομέα που καταβάλλουν τα κοινωνικά επιδόματα, παροχές, ενισχύσεις ή εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής.