Εκλογική αποζημίωση: Αντιδράσεις αστυνομικών – Σκληρή ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ για την ΚΥΑ που προβλέπει τα ποσά που θα λάβουν οι αστυνομικοί στις Εκλογές 2019


Στην ανακοίνωση η ΠΟΑΣΥ αναφέρει:

Δημοσιεύτηκε, επιτέλους, χθες 15/05/2019 (ΦΕΚ 1696) η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την ειδική εκλογική αποζημίωση στο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει από την αρχή.

Το μεικτό ποσό των 215 ευρώ που θα χορηγηθεί τελικά με τις δέουσες κρατήσεις και φορολογούμενο, κάθε άλλο παρά αποζημιώνει πραγματικά την υπερεργασία των συναδέλφων μας.

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της ΚΥΑ, η αποζημίωση σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2014, είναι αυξημένη μόλις κατά 15 ευρώ (!) και αφορά στο διάστημα από 20 Μαΐου 2019 έως 3 Ιουνίου 2019,

δηλαδή μόλις 15 ημέρες, όταν είναι γνωστό τοις πάσι, ότι εδώ και δυο μήνες η Ελληνική Αστυνομία ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τα μέτρα τάξης και ασφάλειας σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, φύλαξη εκλογικών κέντρων, συνοδείες επισήμων κλπ.

Αντί οι συναρμόδιοι Υπουργοί να ανταποκριθούν στο αίτημά μας για συνάντηση, προτίμησαν να αποφασίσουν μονομερώς και χωρίς διάλογο τη χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης

που απέχει παρασάγγες από την αξία της προσφερόμενης υπερεργασίας, ενώ δεν λαμβάνει καν υπόψη της τα μη χορηγηθέντα ρεπό, την καταστρατήγηση των κανονισμών εργασίας κλπ.

Κατάφεραν, βέβαια, για άλλη μια φορά να φανερώσουν εμπράκτως το «ενδιαφέρον» τους για την ασφάλεια των συναδέλφων μας, αφού η απόφασή τους κινείται στα όρια της εμπάθειας,

δεδομένου ότι οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι έχουμε βγει οριστικά από τα Μνημόνια και η υπεραπόδοση της οικονομίας επιτρέπει πλέον την ενίσχυση όσων έχουν πληγεί δυσανάλογα όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση.

Τα 15 επιπλέον ευρώ λοιπόν που βρήκαν, μετά από πέντε χρόνια, για να αποδείξουν τη «γενναιοδωρία» τους στους αστυνομικούς, είναι όνειδος και ντροπή για όλους τους.

Ας γνωρίζουν όμως ότι οι αστυνομικοί δεν είναι επαίτες. Έχουν αξιοπρέπεια και το αποδεικνύουν με τις πράξεις και τον αγώνα τους.

Η ΚΥΑ για την εκλογική αποζημίωση των αστυνομικών

σύμφωνα με την 3η παράγραφο της απόφασης, η ειδική εκλογική αποζημείωσης θα είναι 215 € για όλο το διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι στην 7η παράγραφο της απόφασης ορίζεται, πως η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

Δείτε ολόκληρη την απόφαση:

Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 20/05/2019 έως και 03/06/2019 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στα πλαίσια

της προπαρασκευής και της διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για τ

ην ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακοσίους (64.400) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα:

α. Στους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και Δόκιμους Υπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και στους προς αυτούς αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, [Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ καθώς και στο προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων], πλην εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

γ. Στους εν ενεργεία Συνοριακούς Φύλακες και Εκπαιδευόμενους Συνοριακούς Φύλακες.

δ. Στους εν ενεργεία Ειδικούς Φρουρούς και Εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς.

ε. Στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Εκπαιδευόμενους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες από 20/05/2019 έως 03/06/2019 και ειδικότερα:
α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.

β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.

γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.

δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των διακοσίων δεκαπέντε ευρώ (215 €) για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ.»

και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών,

κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους, θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων και Αρχηγείων.
Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.