«Αβλαβής διέλευση» από Τουρκική φρεγάτα! Για γέλια ή για κλάμματα; – Μαζική παράνοια για τουρκικό πλοίο έξω από το Σούνιο


Έχουμε μάλλον τρελλαθεί. Έτσι μόνο εξηγείται η μαζική παράνοια περί δήθεν αβλαβούς διέλευσης τουρκικής φρεγάτας έξω από το Σούνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας η τουρκική φρεγάτα  “Σαλίχ Ρέις” τύπου ΜΕΚΟ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται μεταξύ Τζιας και Σουνίου, μία ανάσα από τις ακτές της Αττικής.

Η φρεγάτα βρίσκεται εκεί στο πλαίσιο της τουρκικής άσκησης «Θαλασσόλυκος 2019».

Κάποια δημοσιεύματα που επικαλούνται  πληροφορίες από αξιωματούχους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάνουν λόγο για αβλαβή διέλευση του πλοίου, κάτι που πραγματικά προκαλεί απορία.

Η τουρκική φρεγάτα δεν είναι σε κίνδυνο για να ζητήσει αβλαβή διέλευση, ενώ συμμετέχει σε άσκηση με όπλα, κάτι που αυτομάτως θεωρείται ότι η κινησή της δεν έχει σχέση με αβλαβή διέλευση.

Σύμφωνα με πηγές από το ΥΕΘΑ, η τουρκική φρεγάτα κινείται σε διεθνή ύδατα έξω από την Αττική.

Ας πιάσουμε τα βασικά:

Τι είναι αβλαβής διέλευση:

Η αβλαβής διέλευση, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας  είναι ένας κανόνας του Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος επιτρέπει σε ένα σκάφος να διέλθει από τα χωρικά ύδατα ενός ξένου κράτους υπό ορισμένους περιορισμούς.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, ορίζει την αβλαβή διέλευση ως εξής: ″Η διέλευση είναι αβλαβής, εφόσον δεν παραβλάπτει την ειρήνη, την ομαλή λειτουργία ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους.

Η διέλευση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή και τους λοιπούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου ″.

Πότε γίνεται αβλαβής διέλευση:

Σύμωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας  η διέλευση είναι αβλαβής εφ΄ όσον δε διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

Η διέλευση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση και με τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Η διέλευση ενός ξένου πλοίου θεωρείται ότι δεν είναι αβλαβής, εάν αυτό ασχολείται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:

(α) οποιαδήποτε πράξη απειλής ή χρήσης βίας κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, ή της πολιτικής ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, που είναι ενσωματωμένες στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

(β) οποιαδήποτε άσκηση ή εξάσκηση με όπλα οποιουδήποτε είδους·

(γ) οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών επιζήμιων για την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(δ) οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στο να επηρεάσει την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(ε) οποιαδήποτε απογείωση, προσγείωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιουδήποτε αεροσκάφους·

(στ) οποιαδήποτε εκτόξευση, εκφόρτωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιασδήποτε στρατιωτικής συσκευής·

(ζ) οποιαδήποτε φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε εμπορεύματος, νομίσματος ή προσώπου, κατά παράβαση των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών της Δημοκρατίας·

(η) οποιαδήποτε εκ προθέσεως πράξη, που προκαλεί σοβαρή ρύπανση κατά παράβαση της Σύμβασης·

(θ) οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα·

(ι) οποιαδήποτε ανάληψη δραστηριοτήτων έρευνας και επισκόπησης·

(ια) οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παρεμβολή σε οποιαδήποτε συστήματα επικοινωνιών ή οποιεσδήποτε άλλες διευκολύνσεις ή εγκαταστάσεις της Δημοκρατίας· και

(ιβ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει άμεση σχέση με τη διέλευση.