ΑΣΕΠ 3Κ 2019: Κλείνει η προκήρυξη για ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΕΛΣΤΑΤ – Δείτε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ακριβείς ημερομηνίες.


Σε λίγες ημέρες από σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ 2019 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 3Κ 2019 του ΑΣΕΠ αφορά  στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (OΑΕΔ),

το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων),

την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας),

το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Στην διαδικασία συμμετέχουν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης οι οποίοι θα διοριστούν για την κάλυψη αναγκών οκτώ φορέων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα αποσταλεί μόνο όταν ζητηθεί από το ΑΣΕΠ.

Αυτό αφορά τους υποψηφίους που θα προηγούνται στην λίστα κατάταξης.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • OΑΕΔ: 9 θέσεις (Αθήνα)
  • ΕΛΣΤΑΤ.: 8 θέσεις (Αθήνα)
  • Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων: 3 θέσεις (Αθήνα)
  • Μητρόπολη Τριφυλλίας – Ολυμπίας: 1 θέση (Κυπαρισσία)
  • Επιμελητήριο Λακωνίας: 1 θέση (Σπάρτη)
  • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις (Θεσσαλονίκη)
  • Υπ. Δικαιοσύνης: 2 θέσεις (Αθήνα)
  • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: 49 θέσεις (σε διάφορες περιοχές)

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ή τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

  • Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

  • Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.

 ΑΣΕΠ 3Κ 2019: Τι πρέπει να ξέρετε

Προβάδισμα στον διορισμό δίνει η σωστή χρήση των δικαιολογητικών, στην διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης για την επερχόμενη προκήρυξη.

Η λανθασμένη αξιοποίηση του ‘φακέλου’ του κάθε υποψηφίου μπορεί να επιφέρει έως και τον αποκλεισμό.

Σημειώστε, ότι οι τίτλοι σπουδών, η έλλειψη παραβόλου και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, οδηγούν – σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ – τον υποψήφιο εκτός διαδικασίας επιλογής.

Τα δεδομένα, λοιπόν, που πρόκειται να κρίνουν τον διορισμό είναι:

Ειδική εμπειρία: Για τους υποψηφίους ”μετράει” η σωστή χρήση του έξτρα μπόνους των 17 μορίων, ειδικά για την κατηγορία ΥΕ.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων καθαριότητας οφείλουν να ορίζουν ότι η εμπειρία αποκτήθηκε μόνο για δουλειά σε υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

Βεβαιώσεις που αφορούν σε εμπειρία ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε δήμους δεν θα ληφθούν υπόψη ως ειδική εμπειρία από το ΑΣΕΠ.

Τίτλοι σπουδών: Η σωστή χρήση των τίτλων σπουδών, ειδικά για την κατηγορία ΥΕ. Π.χ. οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου και όχι απολυτήριο Δημοτικού.

Οι αποφοιτήσαντες μετά το 1980 θα κληθούν να καταθέσουν μόνο το απολυτήριο Γυμνασίου.

Δεύτερος τίτλος σπουδών: Οι υποψήφιοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνάφεια των τίτλων σπουδών.

Σημαντική μερίδα υποψηφίων της 3Κ/2018 προτίμησε να δηλώσει – από κακή εκτίμηση ή λανθασμένες συμβουλές – τον συναφή τίτλο με το αντικείμενο της θέσης ως δεύτερο και το απολυτήριο Λυκείου ως πρώτο.

Η επιλογή αυτή, προφανώς στόχευε στα 150 μόρια με τα οποία πριμοδοτείται ο δεύτερο τίτλος σπουδών. Είναι, όμως, λανθασμένη και θέτει την αίτηση εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Πρόσθετα προσόντα: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι υποψήφιοι σε θέσεις με πρόσθετα προσόντα.

Η έλλειψη οποιουδήποτε απαραίτητου πρόσθετου προσόντος, που είναι ζητούμενο για την συγκεκριμένη ειδικότητα και θέση, θα επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου.

Παράβολο: Καταθέστε εγκαίρως παράβολο. Χωρίς την κατάθεση παραβόλου η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

Δικαιολογητικά: Προσοχή στην σημείωση των δικαιολογητικών στην αίτηση.

Ειδικές κατηγορίες: Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες οφείλουν να το δηλώσουν στην αίτησή τους, εκτός από την προσκόμιση των σωστών δικαιολογητικών.

Επαγγελματικές άδειες: Ιδιαίτερο βάρος θα έχει ο έλεγχος στις θέσεις για χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και τεχνικούς διαφόρων ειδικεύσεων. Πρέπει να γίνουν:

1) Επισύναψη των αντίστοιχων αδειών

2)επισύναψη αδειών της ίδιας κατηγορίας, ομάδας ή τάξης της οριζόμενης στην προκήρυξη

3) προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Αριθμός τέκνων: Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για την αξιοποίηση των 100 μορίων για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 200 για καθένα από τα επόμενα.