Στρατιωτικός συνδικαλισμός: Γιατί αντιδρά η ΠΟΜΕΝΣ στην τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ και προτείνεται από βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ να γίνει δεκτή


Η ΠΟΜΕΝΣ, η οποία το μόνο που έχει να επιδείξει τα δυο χρόνια ζωής της είναι μια σειρά από δικαστήρια κατά στρατιωτικών (το επόμενο εκδικάζεται μετά το Πάσχα και αφορά μαζική αγωγή κατά στρατιωτικών), έχει κάθε λόγο να φοβάται από την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ.

Εάν γίνει αποδεκτή, τότε νομοθετείται η ελεύθερη βούληση όσων επιθυμούν να συνδικαλιστούν, να συγκροτούν ενώσεις και ομοσπονδίες, κάτι που θα έπρεπε να έχει

θεσμοθετηθεί εξ’ αρχής και όχι να μπουν σε περιπέτειες με την θέσπιση ενός κατάπτυστου νόμου, ο οποίος μόνο προβλήματα δημιούργησε.

Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε, όσο και αν στενοχωρούνται οι συνδικαλιστές της ΠΟΜΕΝΣ. Με δικαστήρια κατά συναδέλφων τους καμία συνδικαλιστική οργάνωση σε ολόκληρο τον κόσμο δεν μπόρεσε ποτέ να σταθεί.

Ο συνδικαλισμός είναι για να υπηρετεί τους πολλούς και όχι να δίνει προνόμια σε λίγους. Και για τον λόγο αυτό, διαφωνούμε ακόμα και με το σημείο αυτής της τροπολογίας που ζητάει την θέσπιση αμετάθετου για όλους όσους συνδικαλίζονται.

Βεβαίως και θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η προστασία τους, έναντι κακόβουλης διοίκησης, αλλά σε έναν Στρατό ο οποίος πάσχει από λειψανδρία το αμετάθετο σε τόσο μεγάλη μερίδα του πληθυσμού είναι προκλητικό.

Άλλωστε ο συνδικαλιστής που έχει την υποστήριξη των συναδέλφων του λόγω της δράσης του, δύσκολα θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

Αυτό ακριβώς είναι και η αδυναμία της ΠΟΜΕΝΣ, η οποία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην επιβολή της δια της δικαστικής οδού και δεν έχει να επιδείξει ισχυρά ερείσματα σε μεγάλο πλήθος στρατιωτικών.

Συνεπώς ο ισχυρισμός της ότι είναι η μοναδική εκπρόσωπος των στρατιωτικών είναι μάλλον ατυχής, καθώς δεν έχει καταξιωθεί στην συνείδησή τους.

Η λογική των στελεχών της ΠΟΜΕΝΣ έχει αποδείξει ότι βασίζεται στην φίμωση των όποιων διατυπώνουν αντίθετες απόψεις με την ηγετική ομάδα.

Μάλιστα πολλοί από αυτούς είτε αντιμετώπισαν πειθαρχικά συμβούλια, είτε καθαιρέθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες πέραν κάθε νομομότητας και υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες ενδέχεται να οδηγηθούν και στην Δικαιοσύνη.

Η τροπολογία που προτείνει το ΚΚΕ, εάν γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση, θα καθιερώσει την ελέυθερη συγκρότηση ομποσπονδιών, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα σωματεία εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα, και προφανώς σε τρίτο βαθμό θα συγκροτηθεί κάποια συνομοσπονδία όπως για παράδειγμα η ΓΣΕΕ ή η ΑΔΕΔΥ.

Και αυτό είναι λογικό καθώς πέραν του διλήμματος ΠΟΜΕΝΣ ή ΠΟΕΣ, ενδέχεται να προκύψει η ελεύθερη βούληση σωματείων που θα έχουν κοινά προβλήματα όπως για

παράδειγμα σωματείων από στρατιωτικούς που υπηρετούν στα σύνορα και έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες από αυτούς που υπηρετούν στην Αθήνα.

Η τροπολογία όπως έχει παρουσιαστεί, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανέβει το κείμενο σητν ιστοσελίδα της Βουλής είναι η ακόλουθη:

Τροπολογία για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Θέμα: «Συνδικαλιστικές οργανώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που θεσπίζει το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθαι, της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του Συντάγματος.

Όπως εξάλλου έχει γίνει νομολογιακά δεκτό, “Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις (…) δεν αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών κείμενοι εκτός του πεδίου των επιμέρους εγγυήσεων των συνταγματικών δικαιωμάτων, οι οποίες δεν προβλέπουν, ρητώς, εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής τους, ούτε μπορεί να ισχύσει γι’ αυτούς ένα τεκμήριο διαφοροποιήσεως ως προς την απόλαυση όλων, ανεξαιρέτως, των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες (…) Αντιθέτως, αυτοί, κατά τεκμήριο έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες με τους, κατά το Σύνταγμα, θεμιτούς περιορισμούς που μπορούν να επιβληθούν».

Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, όλος ο ελληνικός λαός, έχουν ανάγκες και δικαιώματα, που αφορούν το σύνολο των όρων άσκησης της υπηρεσίας τους, ευρύτερα τους όρους ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους.

Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να εναρμονιστεί τροποποιούμενη στη γενική κατεύθυνση και το βασικό νομικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και εξειδικεύουν οι νόμοι.

Ειδικότερα, θα πρέπει:

1. Να συγκροτούνται δευτεροβάθμιες Οργανώσεις (Ομοσπονδίες) με μόνη ουσιαστική προϋπόθεση τη συμφωνία – κοινή απόφαση ορισμένων, τουλάχιστον δύο, πρωτοβάθμιων οργανώσεων. Συνεπώς θα πρέπει να καταργηθεί η περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, που προβλέπει την σύσταση μίας μόνο πανελλήνιας ομοσπονδίας ως δευτεροβάθμιου σωματείου, όπως επίσης και να τροποποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή όλες οι διατάξεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 που αναφέρονται ή βασίζονται σε αυτήν.

2. Το σύνολο των μελών της διοίκησης κάθε οργάνωσης των στρατιωτικών, τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας, θα πρέπει να απολαμβάνουν τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη της συνδικαλιστικής τους παρέμβασης και δράσης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου χώρου και των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αναφέρονται ως απαραίτητες διευκολύνσεις:

Το αμετάθετο καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στη διοίκηση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας οργάνωσης.

Ειδικές – συνδικαλιστικές άδειες, σε βαθμό που να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία – δράση της διοίκησης, όπως καθορίζεται με τον ν.1264/1982.

Η προστασία από κάθε είδους διώξεις λόγω της συνδικαλιστικής δράσης τους.

Για την αντιμετώπιση του πιο πάνω σοβαρού ζητήματος κατατίθεται η παρακάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Προστίθεται Άρθρο ως εξής:

Άρθρο

Το άρθρο 30Γ του ν. 1264/1982 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 1 τροποποιείται ως εξής: «Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1, 14 παράγραφοι 3 έως 10, 15, 16 παράγραφοι 5 και 7 έως 9, 18 παρ. 1, 19 έως 22, 23 παράγραφοι 1 και 2, 24, 26, 27 και 30 εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς όλων των Κλάδων και βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης».

2. Στην παρ. 4 η ισχύουσα περίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «β. Δύο ή περισσότερες Ενώσεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου μπορούν να συστήσουν Ομοσπονδία, η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εν ενεργεία στρατιωτικών».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 τροποποιείται ως εξής: «Οι γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων και τα συνέδρια των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Ομοσπονδιών) θα συγκαλούνται υποχρεωτικά σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες».

4. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των μελών της διοίκησης κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης των εν ενεργεία στρατιωτικών, τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας, δεν μετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους στη διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια, ή αν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής ή επιβολής αμετάκλητης καταστατικής πειθαρχικής ποινής.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, τα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών λαμβάνουν ειδικές συνδικαλιστικές άδειες, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 1264/1982.

Οι δικαιούμενοι των ανωτέρω αδειών ενημερώνουν εγγράφως τον Διοικητή της μονάδας τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενης άδειας, εκτός αν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε ενημερώνουν αμελλητί τον οικείο Διοικητή.

Τα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών απολαμβάνουν πλήρη προστασία έναντι κάθε είδους διώξεων λόγω της συνδικαλιστικής δράσης τους.

Ο χρόνος της θητείας του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα στις ανωτέρω οργανώσεις λογίζεται ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας σύμφωνα με το ν. 3883/2010 (Α’ 167)».

5. Στην παράγραφο 8 επέρχονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

* Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β. τροποποιείται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα, μπορούν να γίνουν μέλη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων και Οργανισμών».

* Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο του στοιχείου γ. τροποποιούνται ως εξής: «Τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων ενώσεων απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων, όπως και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Ενόπλων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνονται τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα (Ομοσπονδίες) του προηγούμενου εδαφίου».

6. Η παράγραφος 9 τροποποιείται ως εξής: «Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες) της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα, δύνανται να διατηρούν ιστοσελίδα και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επίτευξη των σκοπών τους, μέσα από τις οποίες προβάλλονται τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη τους, για κάθε δραστηριότητά τους».

7. Η παράγραφος 11 τροποποιείται ως εξής: «Η Στρατιωτική Διοίκηση στην Περιφέρεια της έδρας κάθε δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Ομοσπονδίας) της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα, οφείλει να παραχωρήσει κατάλληλο χώρο, προκειμένου να λειτουργούν οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες)».

8. Η παράγραφος 12 τροποποιείται ως εξής: «Οι συνδρομές των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Ομοσπονδιών) της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα, όπου τα πρωτοβάθμια σωματεία ανήκουν. Οι συνδρομές παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των μελών, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε΄ Κλάδος), στους οποίους διαβιβάζονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Ομοσπονδίας ονομαστικές καταστάσεις των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν σε αυτήν. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των συνδρομών, του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων σωματείων και τα 2/3 σε τραπεζικό λογαριασμό των της οικείας Ομοσπονδίας.

9. Η παράγραφος 13 τροποποιείται ως εξής: «Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες) της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα, που όργανά τους είναι το Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως δυνητικά και η Εκτελεστική Γραμματεία, οφείλουν να συγκροτήσουν Πειθαρχικά Συμβούλια ενώπιον των οποίων θα παραπέμπεται κάθε ένωση μέλος τους που παραβιάζει τον παρόντα νόμο και το καταστατικό της οικείας Ομοσπονδίας. Καθήκοντα Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο ειδικό όργανο που θα συσταθεί. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα πρωτοβάθμια σωματεία από τις πιο πάνω Ομοσπονδίες είναι: α. Η έγγραφη επίπληξη. β. Η προσωρινή διαγραφή από μέλος των πιο πάνω Ομοσπονδιών, μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Το πρωτοβάθμιο σωματείο που διαγράφεται προσωρινά αποστερείται των προνομίων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, για όσο διαρκεί η προσωρινή διαγραφή. Η πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ η πειθαρχική ποινή της προσωρινής διαγραφής επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου καλείται εγγράφως και επί αποδείξει να παρευρεθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του πρωτοβάθμιου σωματείου. Μετά την πάροδο του διαστήματος της προσωρινής διαγραφής το διαγραφέν πρωτοβάθμιο σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να επανέλθει στην οικεία Ομοσπονδία, με σχετική αίτησή του. Η αίτηση εξετάζεται στο πρώτο επόμενο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το οποίο είτε τη δέχεται, εάν εξέλιπαν οι λόγοι της προσωρινής διαγραφής, είτε μπορεί να παρατείνει αιτιολογημένα την προσωρινή διαγραφή για δώδεκα (12) ακόμη μήνες, μετά την πάροδο της οποίας το πρωτοβάθμιο σωματείο επανεγγράφεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά στην πιο πάνω Ομοσπονδία».

10. Η παράγραφος 15 τροποποιείται ως εξής: «Η εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων σωματείων και των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Ομοσπονδιών) της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα, ως και των αντιπροσώπων για τα συνέδρια των πιο πάνω Ομοσπονδιών, γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με τις διαδικασίες αρχαιρεσιών που προβλέπονται από τα καταστατικά τους».

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 τροποποιείται ως εξής: «Ένας εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία) της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο της κάθε πιο πάνω Ομοσπονδίας συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια μεταθέσεων του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων».

12. Η παράγραφος 18 τροποποιείται ως εξής: «Ένας εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία) της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται με την παρούσα, ο οποίος κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο της κάθε πιο πάνω Ομοσπονδίας συμμετέχει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Μετοχικού Ταμείου (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) και των υπ’ αυτών λογαριασμών».
Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω