Προνοιακά επιδόματα: Παρέμβαση Καμπά για να τα πάρουν οι στρατιωτικοί – Προτείνει τροποποίηση της ΚΥΑ η οποία ταλαιπωρεί εκατοντάδες οικογένειες

Προνοιακά επιδόματα: Οι στρατιωτικοί και τα σώματα ασφαλείας τα χάνουν από μια αβλεψία στον νόμο.

Ανάμεσα στα κριτήρια που προσδιορίζουν το εισόδημα είναι και το επιτόκιο στις τράπεζες, καθώς δεν μπορούν  να έχουν άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ωστόσο το επιτόκιο καταθέσεων για τους στρατιωτικούς που έχουν λογαριασμό στην Πειραιώς, είναι αυξημένο, μετά απο συμφωνία με την τράπεζα.

Αυτό η εφορία το εκλαμβάνει ως αυξημένο εισόδημα, θεωρώντας ότι όσο μεγαλύτερο το επιτόκιο, τόσο μεγαλύτερο «κομπόδεμα» έχει ο καταθέτης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ οι στρατιωτικοί που είναι χαμηλόβαθμοι να πληρούν όλα τα κριτήρια για να πάρουν το επίδομα ενοικίου 2019 – επίδομα στέγασης 2019, το χάνουν επειδή η εφορία τους θεωρεί πλούσιους!

Το όριο αυτό προκύπτει από σχετικό μαθηματικό τύπο που ορίζεται στην ΚΥΑ.

Το ΥΠΕΘΑ έχει υπογράψει σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς με βάση την οποία χορηγείται σε στελέχη των ΕΔ προνομιακό επιτόκιο, από 1,8 έως 3%.

Όμως το επιτόκιο αυτό είναι μεγαλύτερο του μέσου καταθετικού επιτοκίου, που είναι στο 0.3%.

Όπως αναφέρει στο έγγραφό του ο Αρχηγός ΓΕΣ είναι απαραίτητο να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα τροποποίησης της ΚΥΑ,

ώστε να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του περιουσιακού τους τεκμηρίου το ύψος του μέσου ετήσιου προνομικού επιτοκίου που προκύπτει από την υπογραφείσα σύμβαση με το ΥΠΕΘΑ και να μην χάνουν τα προνοιακά επιδόματα.

This post was published on 4 Απριλίου, 2019 6:55 ΠΜ