Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τι είπε ο υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης κατά την παρέμβασή του στην επιτροπή εξωτερικών και άμυνας της Βουλής


Στην ομιλία οτυ ο υπουργός υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ επιδιώκει να ρυθμίσει σημαντικό αριθμό εκκρεμοτήτων, και να δώσει για κάθε μια από αυτές την καλύτερη δυνατή λύση.

Υπογράμμισε ότι έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη να συγκρατηθεί το οικονομικό κόστος στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Οπωσδήποτε η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αντανακλά και την πάγια επιδίωξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για παροχή πραγματικής και άμεσης συνδρομής στην κάλυψη των αναγκών των στελεχών.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στις στρατολογικές ρυθμίσεις που αφορούν τόσο αυτούς που υπηρετούν όσο και οτυς ανυπότακτους και τους αντιρρησίες συνείδησης, στη μέριμνα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, για όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα και άλλες διατάξεις.

«Είναι γενική ομολογία ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αποδείξει σ εόλη τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης ότι είναι προσηλωμένο στο προσωπικό του και στις ανάγκες τους», υπογράμμισε ο κ. Αποστολάκης.

«Η φροντίδα που δείχνουμε και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε, θέλουμε να είναι πολυεπίπεδη και να δείχνουμε έμπρακτα ότι βρισκόμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν με τρόπο αποτελεσματικό και άμεσο», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Δείτε την ομιλία οτυ στο βίντεο που ακολουθεί: