Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: «Ομοβροντία πυρών» από στελέχη προερχόμενα από ΑΣΣΥ για την επιστολή ΕΜΘ που δημοσιεύτηκε στο Armyvoice.gr

Τι απαντούν στον συνάδελφό τους, με αφορμή την επιστολή προς την ιστοσελίδα μας.

 Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας παραθέτω το νομικό πλαίσιο των γνωρίζω τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τον ν. 2916/2001, η τριτοβάθμια (ανώτατη) εκπαίδευση παρέχεται από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Επιπλέον, με σχετικούς νόμους προβλέπεται και η ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία ανήκουν οι ανώτερες σχολές Εμπ. Ναυτικού, Εκκλησιαστικές, Δραματικής Τέχνης,

Αστυφυλάκων, ΣΜΥ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΜΥΝ κ.α. και οι οποίες παρέχουν επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση στους ανάλογους τομείς (Σύνταγμα της Ελλάδος άρθρο 16, παρ.7).

Με τον ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166Α ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το αρθ. 5 του ν. 2913/2001, η Σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ ανήκουν στην ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα και επί του θέματος, αποστολή των Σχολών Υπαξιωματικών των ΕΔ είναι να παρέχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση, να καλλιεργήσουν τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά με σκοπό να αποδώσουν στο Στρατό «ηγήτορες».

Τα επαγγελματικά λοιπόν δικαιώματα των αποφοίτων των παραπάνω ανώτερων σχολών πρέπει να ανταποκρίνονται στα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα που απορρέουν από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Είναι τουλάχιστον αφελές ο εν λόγω Εθελοντής να προσπαθεί να εξισώσει την στρατιωτική θητεία, παραθέτοντας το άρθρο 43 του νόμου 445/74, με την υπερδιετή φοίτηση στις Σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ.

Η διάταξη με την οποία υπολογίζετε ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου Αξιωματικού πέρα από τα 13 έτη από την κατάταξή τους, δεν αφορούσε ποτέ τους Εθελοντές/ντριες, καθόσον η εν

λόγω διάταξη πρωτοεισάγεται με το νόμο 3978/2011 (ΦΕΚ137 Α/2011), άρθρο 110 παρ 6 και αφορούσε τους απόφοιτους παραγωγικών σχολών του Πολεμικού Ναυτικού.

Με το νόμο 4361/2016 (ΦΕΚ 10Α/2016), άρθρο 14, επεκτείνεται η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης ¨για όσους προέρχονται από παραγωγικές σχολές όλων των κλάδων των Ενόπλων

Δυνάμεων¨ , σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ΄ 2266/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (όπως φαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου σελ 4).

Έκτοτε υπήρξαν πολλές οχλήσεις εκ μέρος των Εθελοντών του νδ445/74 και ν705/77, στις οποίες η Υπηρεσία απάντησε με το Φ.454/14/499182/Σ.2376/09 Μαι 17/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β1/ΤΜ. ΔΙΟΙΚ.&ΝΟΜ.ΘΕΜΑΤΩΝ

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Ομοβροντία πυρών από στελεχών προερχομένων ΑΣΣΥ για την επιστολή ΕΜΘ που δημοσιεύτηκε στο Armyvoice.grΆλλος αναγνώστης μας γράφει:

Έγγραφο του ΓΕΕΘΑ δηλαδή του κατ΄ εξοχήν αρμόδιου φορέα να αποφανθεί επί του θέματος, δικαιώνει πλήρως τους αποφοίτους των σχολών Υπαξιωματικών οι οποίοι

διαμαρτύρονται έντονα και ζητούν την κατάργηση της διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Σ/Ν του ΥΕΘΑ.

Μέσω του έγγραφου επιβεβαιώνονται οι θέσεις των αποφοίτων ΑΣΣΥ όσον αφόρα την άνιση μεταχείριση εις βάρος τους και τη διασάλευση της αρχαιότητας.

Φ.454-14-499182-Σ.2376-09-ΜΑΙ-2017-ΓΕΕΘΑ-Β1