Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Κατατέθηκε τροπολογία για τους ΟΒΑ με την υπογραφή του υπουργού οικονομικών – Δίνει δικαίωμα παράτασης


Η τροπολογία δίνει το δικαίωμα ανανέωσης της θητείας τους για τρια ακόμα χρόνια.  Θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ όταν είχε βγει στην διαβούλευση περιείχε διάταξη για την ανανέωση της θητείας των ΟΒΑ.

Ωστόσο όταν κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη είχε απαλειφεί, καθώς υπήρχαν αντιρρήσεις από το υπουργείο Οικονομικών.

Φαίνεται ότι το θέμα ξεπεράστηκε και έτσι κατατέθηκε εκπρόθεσμη η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στους ΟΒΑ να ανανεώσουν τη θητεία τους για τρια ακόμα χρόνια.

Σύμφωνα με την αιτιοολογική έκθεση η δυνατότητα επιπλέον τριετίας παρέχεται για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και να επιτευχθούνοι εθνικοί στόχοι, αφού η μαχητική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων εξαρτάται σημαντικά από την ποσοτική επάρκεια του έμψυχου δυναμικού.

Με την ρύθμιση επιχειρείται η στελέχωση των μονάδων για τρία ακόμα χρόνια με αριθμητικά επαρκές και ειδικά εκπαιδευμένο κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό αυξημένων

επαγγελματικών προσόντων για την πλήρωση του υφιστάμενου ελλείμματος των ΜΟνάδων σε ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει χαρακτηριστικά η αιτιολογική έκθεση,

Η δαπάνη που αναμένεται να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό είναι 1,9 εκ. το 2019, 6,9 εκ ευρώ το 2020, 14 εκ ευρώ το 2021 και 14,2 εκ ευρώ το 2022, σύμφωνα με την έκθεση οτυ Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.

Μια πρώτη εκτίμηση για τα αναφερόμενα ποσά είναι ότι η διαφορά μεταξύ 2019 και 2020 – 2021 δείχνει ότι θα πάρχει και αλλαγή κλιμακίων και συνεπώς καλύτερες αμοιβές.