Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Φωτογραφική διάταξη στην ΠΑ – Διαφορετική άποψη από αυτή που διατυπώθηκε στο Armyvoice.gr  έχει ένας πλοίαρχος, που μας απαντά

Στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ υπάρχει μια σκανδαλώδης και χαριστική διάταξη, ρουσφετολογικού χαρακτήρα, η οποία εξυπηρετεί 3-4 άτομα εντός της ΠΑ και η νομιμότητα της οποίας ελέγχεται.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε το Armyvoice.gr στην τροποποίηση του ν.3883 προστίθεται το άρθρο 13Β, προκαλώντας αντιδράσεις από πολλά στελέχη τα οποία επισημαίνουν ότι ενδέχεται αυτό να μεταφερθεί και σε άλλα Σώματα όπως επίσης και σε Στρατό και Ναυτικό.

Την άποψη αυτή δεν συμμερίζεται ο Πλοίαρχος (ε.α.) Δρ. Κλεάνθης Κυριακίδης, ο οποίος καταθέτει την δική του οπτική:

Ρουσφέτι ή αριστεία; – Η αλήθεια για την κατατεθείσα διάταξη του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής της ΠΑ

Με μεγάλη χαρά είδα μια κυβέρνηση που πολεμά την αριστεία να κάνει μια καλή κίνηση και κάποιους να θέλουν να την παρουσιάσουν ως ρουσφέτι.

Προερχόμενος ο ίδιος από ΑΣΕΙ δεν είμαι θιασώτης το να γίνονται οι Αξιωματικοί που προέρχονται από ΑΤΕΙ Ανώτατοι για να μην πω ότι κανείς δεν θα έπρεπε να φτάνει ούτε

Αντιπλοίαρχος εάν δεν έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και εκεί έγκειται η αρχή της Αριστείας.

Αναφορικά με την κατατεθείσα διάταξη σε σχέση με το Σώμα Έρευνας Πληροφορικής της ΠΑ, για την οποία έγινε μνεία σε άλλο δημοσίευμα ως «ρουσφετολογική και φωτογραφική»

οφείλουμε να παρουσιάσουμε και μια διαφορετική και ρεαλιστική άποψη, ότι πρόκειται για μια sui generis διάταξη που επιβραβεύει την αριστεία. Η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται να

δώσει λύση στο πρόβλημα της στελέχωσης του ΣΕΠ της ΠΑ, όπου εξ’ όσων γνωρίζω, μετά τη σύσταση του βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετικά μικρό ποσοστό κάλυψης, κάτω του 50%.

Η απάντηση στο ερώτημα που μπορεί να τεθεί για τη χρησιμότητα της διάταξης, ως πρόσθετη σε αυτή της διάταξης που αφορά την μετάταξη Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών

στο Σώμα των Αξιωματικών, προκύπτει από το γεγονός ότι τα κενά υπάρχουν σε όλους τους βαθμούς των Αξιωματικών του ΣΕΠ και όχι μόνον σε αυτόν του Ανθυποσμηναγού.

Συνεπώς η μετάταξη με τον υπάρχοντα νόμο δεν θα κάλυπτε τα κενά που υπάρχουν σήμερα στο ΣΕΠ, αλλά θα δημιουργούσε συνωστισμό στον βαθμό του Ανθυποσμηναγού.

Αναφορικά με την προέλευση των υπό μετάταξη Αξιωματικών (ΣΤΥΑ) πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω:

  • α. Η ΣΤΥΑ είναι η σχολή προέλευσης των Υπαξιωματικών Πληροφορικής της ΠΑ.
  • β. Οι απόφοιτοι ΣΤΥΑ άλλων ειδικοτήτων που μεταπήδησαν στην ειδικότητα πληροφορικής κατά το τρέχον έτος, δεν χρησιμοποίησαν μετάταξη αλλά αλλαγή ειδικότητας καθώς ανήκαν στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης στο οποίο και παραμένουν. Συνεπώς στον υπηρεσιακό τους βίο δεν υπάρχει καμία μετάταξη ως σήμερα.
  • γ. Οι απόφοιτοι ΣΥΔ κατά την ένταξη τους στην ειδικότητα Έρευνας Πληροφορικής, έκαναν χρήση της μετάταξης καθώς μεταπήδησαν σε άλλο σώμα, από το Υπηρεσιών Υποστήριξης σε αυτό της Τεχνικής Υποστήριξης, συνεπώς αν ο νόμος τους συμπεριλάμβανε θα έκανε υπέρβαση της διάταξης που επιτρέπει μία και μόνο μετάταξη.

Πρέπει να επισημάνουμε, δε, ότι ακόμα και σήμερα η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει για την προέλευση των Αξιωματικών Έρευνας Πληροφορικής, συνεπώς η αδράνεια από πλευράς

Υπουργείου θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ως προς τη λειτουργία του εν λόγο Σώματος το οποίο έχει προσφέρει στην ΠΑ τα μέγιστα με υπηρεσίες που παρέχονται και σε φορείς εκτός αυτής.

Σε σχέση με το άρθρο για το οποίο έγινε πολύς λόγος για προαγωγές άνω των 3 και 4 βαθμών, αν το διαβάσουμε προσεκτικά θα δούμε ότι όσα επισημάνθηκαν είναι αναληθή.

Διαβάζουμε στο άρθρο :
«3. Με το ίδιο διάταγμα απονέμεται στον μετατασσόμενο ο βαθμός που φέρει ο Αξιωματικός που κατέχει την τελευταία θέση στην επετηρίδα του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής και έχει αποφοιτήσει το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος από το οικείο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ). Ο απονεμόμενος βαθμός δεν μπορεί να είναι ανώτερος του επομένου που φέρει ο μετατασσόμενος ή αυτού για τον οποίο έχει κριθεί προακτέος εντός του τρέχοντος έτους.»

Η ερμηνεία που παρουσιάστηκε μένει εσφαλμένα στο πρώτο μέρους του άρθρου όπου επί της ουσίας δεν δίνει τον βαθμό στον οποίο προάγεται ο μετατασσόμενος αξιωματικός. Στο

τέλος του άρθρου διαβάζουμε «Ο απονεμόμενος βαθμός δεν μπορεί να είναι ανώτερος του επομένου που φέρει ο μετατασσόμενος ή αυτού για τον οποίο έχει κριθεί προακτέος εντός του τρέχοντος έτους.».

Εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι ο μετατασσόμενος λαμβάνει τον επόμενο βαθμό από αυτόν που φέρει ή από αυτόν για τον οποίο έχει κριθεί στο τρέχον έτος, συνεπώς ο βαθμός που μπορεί να λάβει ο μετατασσόμενος Αξιωματικός είναι +1 και όχι +3 ή +4, όπως εσφαλμένα ερμηνεύτηκε, μένοντας στο πρώτο μέρος της παραγράφου.

Αν εξετάσουμε, δε, τη διάταξη κατά περίπτωση θα διαπιστώσουμε ότι ο μετατασσόμενος επί της ουσίας επιτυγχάνει την ίδια εξέλιξη με αυτή που θα είχε αν μπορούσε να κάνει τη μετάταξη στον βαθμό του Αρχισμηνία στο τελευταίο έτος ή σε αυτόν του Ανθυπασπιστή.

Για παράδειγμα αν το ΣΕΠ υπήρχε όταν οι εν λόγο Αξιωματικοί έφεραν τον βαθμό του Ανθυπασπιστή ή του Αρχισμηνία στο τελευταίο έτος, σήμερα θα προάγονταν στο ίδιο βαθμό με αυτόν που τους απονέμει η παρούσα διάταξη.

Συνεπώς δεν υπάρχει καμία ειδική μεταχείριση για αυτούς του Αξιωματικούς. Συγκεκριμένα αν σήμερα ένας Υποσμηναγός της ΠΑ κάνει χρήση της διάταξης, προάγεται στον βαθμό του Σμηναγού, τον βαθμό δηλαδή που θα έφερε σήμερα αν είχε κάνει χρήση της διάταξης ως Ανθυπασπιστής.

Να επισημάνουμε ότι κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να κάνει τη μετάταξη ως Υπαξιωματικός ή Ανθυπασπιστής καθώς το Σώμα είναι νεοσύστατο και δεν υπήρχε συνάφεια του πτυχίου τους με την ειδικότητα καθώς αυτή δεν υπήρχε.

Επιπρόσθετα οι Αξιωματικοί που έχουν δικαίωμα χρήσης της διάταξης, δεν χρήζουν καμίας εκπαίδευσης καθώς έχουν πλούσια εμπειρία στην ειδικότητά τους συνεπώς είναι άμεσα

αξιοποιήσιμοι στα νέα τους καθήκοντα, σε αντίθεση με Αξιωματικούς που ενώ κατέχουν τον ίδιο τίτλο σπουδών εργαζόμενοι σε διαφορετικές ειδικότητες και θα χρειαστούν εκ των

πραγμάτων χρόνο και εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κάλυψη των αναγκών της ΠΑ, το οποίο δεν θα εξυπηρετούσε το επιχειρησιακό έργο, αλλά θα το δυσχέραινε.

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μετατασσόμενοι δεν διαταράσσουν την αρχαιότητα στην επετηρίδα των ΕΠ καθώς όπως βλέπουμε στην παράγραφο 4 «διατηρούν τη μεταξύ

τους σειρά αρχαιότητας, καθίστανται νεότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών στο Σώμα Έρευνας – Πληροφορικής και φέρουν τυχόν παράσημα και διαμνημονεύσεις που τους έχουν απονεμηθεί.»

Πρέπει να επισημάνουμε ότι για την ενεργοποίηση της διάταξης είναι αναγκαία η προκήρυξη από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΓΕΑ των κενών προς πλήρωση θέσεων ανά βαθμό με

κριτήρια σχετικά με την εμπειρία των στελεχών. Συνεπώς και ο μύθος περί μη ύπαρξης κριτηρίων καταρρίπτεται.

Εν κατακλείδι. όχι μόνο δεν πρέπει να βάλουμε κατά αυτής της διάταξης αλλά πρέπει να επικροτήσουμε την πρωτοβουλία της Ηγεσίας των ΕΔ και του ΥΠΕΘΑ, που προάγουν την

αριστεία, προωθώντας άξια στελέχη με πλούσιο Ακαδημαϊκό και εργασιακό βίο. Και είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που θα έλεγε κάτι καλό για τη συγκεκριμένη Ηγεσία, τόσο

Στρατιωτική όσο και Πολιτική. Η Πολεμική Αεροπορία άλλωστε έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν φοβάται να επιβραβεύσει τα στελέχη της τα οποία αψηφώντας χρόνο, χρήμα και

κόπο φροντίζουν να βρίσκονται σε υψηλό εργασιακό και ακαδημαϊκό επίπεδο με δική τους πρωτοβουλία.