Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Απάντηση – φαρμάκι στην επιστολή ΑΣΣΥ – Δεν αφορά τις εθελόντριες, αλλά τους ΕΜΘ, υποστηρίζει και αντιπαραθέτει επιχειρήματα

Αναγνώστης του Armyvoice.gr προερχόμενος από τους ΕΜΘ, μας γράφει:

Διάβασα το άρθρο με τίτλο Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Στα «κάγκελα» οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ για τις εθελόντριες– Μιλούν για διατάραξη της αρχαιότητας εις βάρος των Αξιωματικών εκ ΑΣΣΥ

όπου σας έστειλαν και δηλώνουν για επιχειρούμενη αναίτια διατάραξη της αρχαιότητας εις βάρος των Αξιωματικών εκ ΑΣΣΥ, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση απόσυρση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του κατατεθέντος Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ.

Θα προωθηθεί άμεσα και αρμοδίως αναλυτική σχετική επιστολή με τις κοινές απόψεις και προτάσεις των τριών συλλόγων (ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ).

Οι άνωθεν σύλλογοι δεν ομιλούν μόνο για τις εθελόντριες (Ν.705/77) αλλά και τους εθελοντές (445/740, δυστυχώς με ανακρίβειες, παρερμηνεία των νόμων 445/74 και 2439/96

και δικαιώματα προκήρυξης των εθελοντών και προσπαθούν να δείξουν την καθοδηγούμενη εμπάθεια τους στα στελέχη μη ΑΣΣΥ.

Σαφέστατα ο Ν.445/74 αναφέρει στο άρθρο 43

 

καθώς οι πρώτες προκηρύξεις του ΠΝ (1986-1988) αφορούσαν υποψηφίους που υπηρετούσαν και η ημερομηνία κατατάξεως τους, ήταν η ημερομηνία του κληρωτού.

Ξεχνούν οι άνωθεν σύλλογοι ότι από το 1982 έως το 1991 στις στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών εισέρχονταν υποψήφιοι με προκηρύξεις και είχαν δικαίωμα από 14ετών και με απολυτήριο Γ Γυμνασίου.

Και σήμερα ονομάζονται ΑΣΣΥ και άνομα προάγονται στον βαθμό του Πλοίαρχου καθώς πολλοί από αυτούς δεν έχουν απολυτήριο Εξατάξιου Γυμνασίου, Λυκείου η ισότιμης σχολής.

Κανείς από αυτούς δεν έχει τριετή φοίτηση όπως καθορίζει η νομοθεσία (4407/16 και 4361/16) και η έναρξη τριετής φοίτησης είναι από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Με τον νόμο 3883/10 απώλεσαν οι εθελοντές όσοι δεν είχαν συμπληρώσει 25έτη Υπηρεσίας έως το 2010 τον καταληκτικό βαθμό από Αντιπλοίαρχου σε πλωτάρχη,

δυστυχώς εφαρμόστηκε και στους Εθελοντές που είχαν 25 και 26 έτη υπηρεσίας το 2010 και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την ανομία αυτή καθώς και το 2014

που η πρώτη σειρά εθελοντών είχε 30 έτη υπηρεσίας και έπρεπε να προαχθεί στον βαθμό του Πλωτάρχη,

δεν προήχθη καθώς άνομα άλλαξαν την ημερομηνία κατατάξεως από κληρωτού που ίσχυε βάση νομοθεσίας στην ημερομηνία που προαχθήκαμε κελευστές κατά 2έτη αργότερα άνευ νομοθετικής βάσης.

Τα στελέχη μη ΑΣΣΥ βιώνουν καθημερινά και πολλά έτη αδιαφορία, συκοφαντίες, ανομίες, ανύπαρκτες εισηγήσεις,

εν αντιθέσει με τα στελέχη ΑΣΣΥ όπου ευεργετούνται και κυρίως τα στελέχη που εισήλθαν 1982 έως το 1989 όπου δεν έπρεπε να ονομάζονται ΑΣΣΥ

καθώς ουδέποτε εισήλθαν μέσο Πανελληνίων εξετάσεων και πληρούν βάση νομοθεσίας τα απαιτούμενα προσόντα.

Με τον νόμο 4361/16 στο άρθρο 26 αναφέρεται ότι : Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν. 2439/1996

ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, «καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία

των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α΄ 279)» οι οποίοι μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β και γ της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους.

Ειδικά, για τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του Ν. 2439/1996.

Μετά από διάστημα 2-3 μηνών με νομοθετική τροποποίηση καταργήθηκε για τους εθελοντές και εθελόντριες καθώς κάποιοι φρόντισαν με γνώμονα την συνέχιση των ηθικών αδικιών και ανομιών στα στελέχη μη ΑΣΣΥ.

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ ξανά επανέρχεται η επίλυση της χρόνιας ηθικής αδικίας και κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσκεμμένα θόρυβο για αδικία κατά ΑΣΣΥ στελεχών, όπως αναφέρουν :

(Tα Γενικά Επιτελεία, προκειμένου να μην καταστεί άκρως προβληματική η ιεραρχική σχέση μεταξύ Αξκών εκ ΑΣΣΥ και Μονιμοποιηθέντων Αξκών Εθελοντών/Εθελοντριών των νόμων
445/74 και 705/77,

ρύθμισαν πλήρως το θέμα με το ν.4443/16 ώστε να ισχύει μόνο για τους Αξκούς εκ ΑΣΣΥ, μιας και για αυτή την κατηγορία στελεχών,

ο χρόνος θητείας ισχύει τόσο στο Συνταξιοδοτικό όσο και στο Εξελικτικό τους, εν αντιθέσει με τους Αξκούς εκ ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, για τους οποίους τυχόν ύπαρξη χρόνου στρατιωτικής

θητείας, αυτός προσμετράται μόνο στον συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και όχι για την προαγωγή τους στους βαθμούς Ταγματάρχη-Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 30 και 34 έτη αντίστοιχα.

Αν τελικώς ψηφισθεί η συγκεκριμένη τροποποιητική διάταξη :

– Θα παρακαμφθούν πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2439/96 που δίνουν προπορεία προαγωγής στους αποφοίτους ΑΣΣΥ έναντι των Μονιμοποιηθέντων Αξκών

Εθελοντών/Εθελοντριών του ίδιου ημερολογιακού έτους κατάταξης – και σε ορισμένες περιπτώσεις προγενέστερου έτους κατάταξης – καταστώντας την ημερομηνία κατάταξης

αυτών ως το μοναδικό κριτήριο προαγωγής τους, μιας και για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάταξης των Εθελοντών/Εθελοντριών προσμετράτε και η τυχόν στρατιωτική
θητεία που είχαν υπηρετήσει ως κληρωτοί.

– Θα προκληθεί διατάραξη της αρχαιότητας εις βάρος των Αξκών εκ ΑΣΣΥ, δεδομένου ότι, μεγάλος αριθμός Μονιμοποιηθέντων Αξκών Εθελοντών/Εθελοντριών, έχουν προγενέστερη

ημερομηνία κατάταξης μερικών μηνών έως και άνω του ενός έτους έναντι Αξκών εκ ΑΣΣΥ συγκεκριμένων σειρών με τους οποίους αποτελούσαν κοινό σύνολο ενιαίας επετηρίδας επί

30ετία, ακολουθώντας τους στις προαγωγές έως και το βαθμό του Λοχαγού.

– Θα αποτελεί παράδοξο η θεμελίωση δικαιώματος προαγωγής σε βαθμό ανώτερου Αξιωματικού, λόγω ύπαρξης χρόνου στρατιωτικής θητείας.)

Τα άνωθεν αναφερόμενα δεν έχουν βάση καθώς αγνοούν οι κύριοι απόστρατοι ότι :

1. Ουδείς ΑΣΣΥ η ΑΣΕΙ έχει υπηρετήσει ουδέποτε στρατιωτική θητεία καθώς εισέρχονται 18ετών και μέσω πανελληνίων εξετάσεων.

2. Μέχρι το 2010 οι εθελοντές ακολουθούσαν ιεραρχικά και βαθμολογικά τα αντίστοιχα στελέχη ΑΣΣΥ όπου είχαν εισέλθει στο ίδιο έτος στο στράτευμα οι πρώτοι ως κληρωτοί και οι δεύτεροι ως επιλαχόντες σχολής, στο τέλος της σειράς ΑΣΣΥ.

Με την ύπαρξη του Ν.3883/10 και τις ανομίες οι εθελοντές απώλεσαν 2έτη και τον βαθμό του Αντιπλοίαρχου με αποτέλεσμα νεότερες σειρές ΑΣΣΥ να προάγονται και να καθίσταται αρχαιότεροι (οι υφιστάμενοι μας, να γίνονται προϊστάμενοι μας).

Αυτά τα στελέχη θίγονται και αναφέρεστε Κύριοι των συλλόγων;

3. Οι εθελόντριες του Ν.705/77 δεν μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του Αντιπλοίαρχου καθώς με τον Ν.3257/2004

Αναφέρετε ότι θα προάγονται στον βαθμό του Πλωτάρχη στα 32έτη και 4έτη που πρέπει να έχουν ως Πλωτάρχη για την προαγωγή, θα προαχθούν στα 36έτη δηλαδή 1 έτος μετά την αποστρατεία τους, εκτός αν καταργήσουν τον νόμο.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι σύλλογοι αποστράτων δεν αναφέρονται στις εθελόντριες αλλά στους εθελοντές.

4. Δεν υπάρχει καμμιά διατάραξη αρχαιότητας από τους εθελοντές και εθελόντριες και την μοναδική διατάραξη αρχαιότητας και ιεραρχίας την έχουν δημιουργήσει στελέχη ΑΣΣΥ

προς τους εθελοντές καθώς εσκεμμένα αγνοείτε και δεν αναφέρετε ποιοι πραγματικά επί χρόνια έχουν υποστεί ηθικές αδικίες και ανομίες όπου και στον ίδιο Ν3883/10 στο άρθρο 36

παράγραφο 6 αναφέρει ότι η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών η την αρχαιότητα. Δεν το τηρήσατε ποτέ με τα στελέχη μη ΑΣΣΥ.

5. Ξεχνάτε ότι στην ΠΑ όπου είσαστε στελέχη,οι εθελοντές και εθελόντριες προάγονται σε Σμήναρχοι (Πλοίαρχοι) και σας βρίσκει αντίθετους και υποστηριχτές για όλους τους ΑΣΣΥ των υπολοίπων σωμάτων και ειδικά για το ΠΝ.

Ελπίζω οι αναγνώστες να κατανοήσουν την πραγματικότητα και την ορθότητα των αναφερομένων και να κρίνουν και να αναρωτηθούν που αποσκοπεί η κίνηση της επιστολής των άνωθεν συλλόγων και ελπίζω να υπάρξει κάτι θετικό για τα στελέχη μη ΑΣΣΥ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: «Ομοβροντία πυρών» από ΑΣΣΥ για επιστολή ΕΜΘ

 

Δημήτρης Βίτσας: Το μήνυμα στην Τουρκία