Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Φωτογραφική διάταξη απονέμει 3-4 βαθμούς Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: ΟΛΕΣ οι προσλήψεις στο Στρατό και Ναυτικό Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ κατατέθηκε στη Βουλή-Ρυθμίζει Κοινωνικά Επιδόματα Μεταθέσεις 2019: Τι θα γίνει με το αμετάθετο - Δηλώσεις Αποστολάκη ΕΠΟΠ 2019 - ΟΒΑ 2019: Προσλήψεις στο Στρατό και νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Έρχονται αλλαγές στο πολιτικό προσωπικό

Μεταθέσεις 2019: Τι θα γίνει με το αμετάθετο – Δηλώσεις Αποστολάκη – Το θέμα θέτουν διαρκώς οι ενώσεις στρατιωτικών

Μεταθέσεις 2019: Θέση αναφορικά με το πάγιο αίτημα των στρατιωτικών να θεσπιστεί αμετάθετο προς το τέλος του εργασιακού τους βίου, παίρνει ο ΥΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης.

Σε ερώτηση που του υποβλήθηκε σχετικά την Βουλή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το αμετάθετο δεν μπορεί να θεπιστεί γιατί απειλεί το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων!

Δείτε την απάντηση:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης με θέμα «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία μεταθέσεων των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ρυθμίζεται από το Ν.3883/2010 (ΦΕΚ τ. Α’ 87) και εξειδικεύεται με την Υπουργική Απόφαση Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ. Β’ 468/14 Φεβ 18), με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στο σύστημα των μεταθέσεων.

Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου των ΕΔ, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών.

Έχοντας υπόψη τον δυναμικό χαρακτήρα της ανωτέρω διαδικασίας, που υπόκειται σε πληθώρα υπηρεσιακών και κοινωνικών παραμέτρων

και με δεδομένη την ισχύουσα θέσπιση αρκετών κοινωνικών κριτηρίων, που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των υπηρεσιακών μετακινήσεων

(τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία κλπ), η θεσμοθέτηση «αμετάθετου» προνομίου για κατηγορίες στελεχών με μόνο κριτήριο τα έτη υπηρεσίας,

καθώς και η θέσπιση ανώτατου ορίου μεταθέσεων, με συναφείς περιορισμούς ως προς τον αριθμό και το είδος των μεταθέσεων,

εισάγει υπέρμετρους περιορισμούς στην Υπηρεσία, όσον αφορά την αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του
υπηρεσιακού τους βίου και τελικά τη διατήρηση του αξιόμαχου των ΕΔ.

[….] Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας
για τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού,

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των ΓΕ προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις-βελτιώσεις.

Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι τα Γενικά Επιτελεία συμπαρίστανται και κατανοούν
τα προβλήματα του προσωπικού και των οικογενειών του, καταβάλλοντας διαρκώς
προσπάθειες για την επίλυσή τους.