Μεταθέσεις 2019: ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΕΘΑ για όσους έχουν παιδιά στο Λύκειο

Μεταθέσεις 2019: ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΕΘΑ για όσους έχουν παιδιά στο Λύκειο – Τι απαντά ο Ευάγγελος Αποστολάκης στα αιτήματα για ειδική μεταχείριση των στελεχών

Αρνητικός -δικαίως- στην θέσπιση προνομιακής μεταχείρισης για όσους έχουν παιδιά στο Λύκειο και μετατίθενται στην Κύπρο, είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης.

Απορρίπτει εμμέσως πλην σαφώς το αίτημα που θέτουν ορισμένοι στρατιωτικοί, να παραμένουν αντί για δυο τρία χρόνια στην Κύπρο, προκειμένου τα παιδιά τους να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων και να μπουν σε πανεπιστήμια με ποσόστωση.

Είναι παράλογο να ζητούν ορισμένοι προνομιακή μεταχείριση τόσο έναντι των συναδέλφων τους, όσο και έναντι άλλων πολιτών, επικαλούμενοι την πρόοδο των παιδιών τους, όταν οι άλλοι πολίτες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μεταθέσεις 2019: Τι θα γίνει με το αμετάθετο – Δηλώσεις Αποστολάκη

Παράλληλα, αναφέρει όλες τις διευκολύνσεις που παρέχει το ΥΠΕΘΑ σε στρατιωτικούς με παιδιά στην Β’ και Γ’ Λυκείου.

δείτε αναλυτικά την απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση στην Βουλή.

Όσον αφορά στη δυνατότητα παραμονής των υπηρετούντων στελεχών στη νήσο Κύπρο πέραν των δύο ετών για ένα επιπλέον έτος,

προκειμένου τα τέκνα τους να τύχουν ευεργετικών διατάξεων και να υπαχθούν σε ειδική κατηγορία, επισημαίνεται ότι

δεν είναι στις αρμοδιότητες και στην αποστολή του ΥΠΕΘΑ να νομοθετεί προνομιούχες κατηγορίες υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της μη μετάθεσης των στελεχών, που έχουν τέκνα που
φοιτούν στις τάξεις του Λυκείου,

γνωρίζεται ότι υφίσταται πρόβλεψη ώστε τα στελέχη των οποίων τα τέκνα θα φοιτήσουν στη Β’ και Γ’ Λυκείου καταρχάς να μην μετατίθενται.

Μετακινούνται μόνο όταν υπάρχουν αδήριτες υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ οι αρμόδιοι φορείς έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους και πάντα εντός

των καθοριζομένων από τη νομοθεσία ορίων, διασφαλίζοντας παράλληλα το ίδιο το στέλεχος σε ότι αφορά στην υπηρεσιακή του εξέλιξη.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η επιπλέον μοριοδότηση των στελεχών που επιμελούνται τέκνα, τα οποία φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Το ζήτημα της έκδοσης των μεταθέσεων, σε εύλογο χρόνο, αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) και γι’ αυτό κάθε έτος καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι μεταθέσεις να κοινοποιούνται στα στελέχη το συντομότερο δυνατόν.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας
για τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού,

το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των ΓΕ προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις-βελτιώσεις.

Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι τα Γενικά Επιτελεία συμπαρίστανται και κατανοούν
τα προβλήματα του προσωπικού και των οικογενειών του, καταβάλλοντας διαρκώς
προσπάθειες για την επίλυσή τους.

Δείτε την πλήρη απάντηση στο έγγραφο που ακολουθεί

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ_signed