Ευρωεκλογές 2019 και Πάσχα 2019: Τι ισχύει για τους στρατιωτικούς και τις άδειες που δικαιούνται – Έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες


H  ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαϊ 19.

στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ΕΔ και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου, διαφορετικού από εκείνον στον οποίο υπηρετούν κατά

την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, δύναται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στο Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι, είτε στο Δήμο όπου υπηρετούν.

Στην τελευταία περίπτωση, εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

στρατιωτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου της χώρας, οφείλουν να δηλώνουν εγγράφως στους προϊστάμενους ή τους διοικητές τους, την πρόθεση

τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, έως και την μεθεπόμενη ημέρα από τη δημοσίευση του π.δ. περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της σχετικής ψηφοφορίας.

Oι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι που συντάσσονται από τις Μονάδες – Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 27 του (α) σχετικού, περιλαμβάνουν το στρατιωτικό προσωπικό που

θα δηλώσει ότι επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Δήμο όπου υπηρετεί και διαβιβάζονται στο οικείο Πρωτοδικείο εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του π.δ. προκήρυξης των εκλογών.

Ευρωεκλογές 2019 και Πάσχα 2019

2. Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει της επικείμενης περιόδου των εορτών
του Πάσχα και των αδειών του προσωπικού, οι Μονάδες – Υπηρεσίες του ΓΕΣ
οφείλουν:
α. Να μεριμνήσουν για τη λήψη των υπευθύνων δηλώσεων από το
στρατιωτικό προσωπικό.

β. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την έγκαιρη κατάρτιση και αποστολή των ειδικών εκλογικών καταλόγων στους αρμόδιους φορείς.

Η κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων γίνεται με βάση τις προαναφερθείσες
δηλώσεις και κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

Οι ακριβείς χρόνοι εκδήλωσης και περάτωσης των ενεργειών αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη διαταγή, μετά την έκδοση του π.δ.
προκήρυξης των εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλους τους στρατιωτικούς που θα ψηφίσουν στο
Δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, χορηγείται

βεβαίωση, περί μη εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, την οποία οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή.

Ειδικότερα:

α. Τα Φρουραρχεία, σε συνεργασία με τις Δνσεις Ο-Σ/ΓΕΣ, να μεριμνήσουν για τη χορήγηση βεβαιώσεων στο στρατιωτικό προσωπικό που είναι εγγεγραμμένο στην Εκτός Οργανική Δύναμη των Δνσεων Ο-Σ/ΓΕΣ και παρακολουθούνται από αυτά, λόγω ειδικής αδείας (μακρά αναρρωτική, εκπαιδευτική, άνευ αποδοχών κ.λπ.).

β. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία να μεριμνήσουν για την χορήγηση βεβαιώσεων στο νοσηλευόμενο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο μέχρι την ημέρα των εκλογών, θα λάβει εξιτήριο και συνήθη αναρρωτική άδεια, μετά από συνεργασία με τη Μονάδα – Υπηρεσία του.

γ. Λοιπές ειδικές περιπτώσεις, να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, μετά από συνεργασία των Δνσεων Ο-Σ/ΓΕΣ, των Μονάδων – Υπηρεσιών και των κατά τόπους Φρουραρχείων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
5. Χειριστής θέματος: Σχης (ΠΖΕΥ) Αθανάσιος Τσαούσης, Τμηματάρχης
ΓΕΣ/B1/4, τηλ.: 8005696 – 8003222.
Υπτγος Λεωνίδας Κακαβάς

ekloges