Δώρο Πάσχα 2019 ΟΑΕΔ

Δώρο Πάσχα 2019 ΟΑΕΔ – Πότε μπαίνει – Πώς υπολογίζεται για όλες τις κατηγορίες ανέργων που είναι δικαιούχοι επιδότησης από τον Οργανισμό

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2019 ετοιμάζεται να καταβάλλει ο ΟΑΕΔ στους άνεργους δικαιούχους που επιδοτούνται από τον Οργανισμό.

Το ποσό που θα λάβουν είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας.

Το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2019 θα καταβληθεί μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη και χορηγείται ολόκληρο

μόνο όταν οι επιδοτούμενοι έχουν πάρει χρήματα για όλο το χρονικό διάστημα, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας,

ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του 2019.

Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Συγκεκριμένα το δώρο Πάσχα ΟΑΕΔ είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας

και συνολικά 12,5 ημερήσια επιδόματα εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.