ΑΣΕΠ 3Κ/2019 και 4Κ/2019 Τελευταία νέα για τις προσλήψεις  των οποίων αναμένεται η προκήρυξη – Αναμένεται η δημοσίευση των ΦΕΚ -Δείτε τις θέσεις

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η προκήρυξη 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων

τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Με τη δημοσίευση θα οριστεί από το ΑΣΕΠ και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινήσουν εντός του Απριλίου.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν είναι:

  • Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
  • Tο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης),
  • Την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων),
  • Την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων),
  • Τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας),
  • Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
  • Το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα:

ΑΣΕΠ 3Κ 2019 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

4Κ/2019 Enterprise Greece

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Μαϊου.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα:

ΑΣΕΠ 4κ 2019 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ


Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com