Υπουργείο Παιδείας Προσλήψεις: 853 προσωρινοί αναπληρωτές ΟΝΟΜΑΤΑ Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019: Διοριστέοι Ειδικής Αγωγής ΟΠΣΥΔ: Τι ώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα για προσλήψεις αναπληρωτών ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019: Η προκήρυξη για την ειδική αγωγή

ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019: Η προκήρυξη για την ειδική αγωγή – Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ μέσω της ιστοσελίδας του

Εκδόθηκε η 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 14/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας

υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι

με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο έγγραφο που ακολουθεί:

PDF Embedder requires a url attribute