Αγίου Γεωργίου 2019: Πότε πέφτει – Αγίου Πνεύματος 2019 – Πεντηκοστή 2019 – Οι κινητές εορτές που συνδέονται με το Πάσχα 

23 Απριλίου σήμερα και κανονικά θα γιορτάζαμε την εορτή του Αγίου Γεωργίου 2019. Ωστόσο επειδή πέφτει πριν από το Πάσχα η εορτή μεταφέρεται και όσοι έχουν αυτό το όνομα θα γιορτάσουν τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα.

Ας δούμε ποιες ημέρες θα γιορταστουν οι κινητές εορτές που συνέδονται με το Πάσχα:

  • Του Αγίου Γεωργίου 2019 είναι την Δευτέρα 29 Απριλίου
  • Πεντηκοστή 2019 την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019
  • Αγίου Πνεύματος 2019 την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

 

 Πώς προσδιορίζεται το Πάσχα στην Ορθόδοξη και στην Καθολική εκκλησία

Ο προσδιορισμός της Κυριακής του Πάσχα αποτέλεσε περίπλοκο πρόβλημα για τις Εκκλησίες και προκάλεσε σφοδρές έριδες.

Η Α’ Οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας (325) όρισε ως μέρα του Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου.

Καθόρισε επίσης ότι, εφόσον η πανσέληνος είναι Κυριακή, το Πάσχα θα γιορτάζεται την αμέσως επόμενη Κυριακή.

Επειδή η πρώτη μέρα της Σελήνης τοποθετείται μεταξύ 8ης Μαρτίου και 5ης Απριλίου, το Πάσχα μπορεί να πέσει στο διάστημα μεταξύ 22ας Μαρτίου και 25ης Απριλίου.

Οι ημερομηνίες αυτές υπολογίζονται με το παλαιό ημερολόγιο (Γρηγοριανό), γιατί μ’ αυτό καθορίζεται η εαρινή ισημερία.

Για να βρούμε τα όρια μέσα στα οποία γιορτάζεται το Πάσχα, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, προσθέτουμε 13 μέρες.

Έτσι βρίσκουμε ότι οι ημερομηνίες του ορθόδοξου Πάσχα κυμαίνονται από τις 4 Απριλίου ως τις 8 Μαΐου.

Πάσχα 2019 Παλαιοημερολογιτών και Πάσχα νεοημερολογιτών

Επειδή για τον καθορισμό του ορθόδοξου Πάσχα η εαρινή ισημερία υπολογίζεται με βάση το παλαιό ημερολόγιο, οι παλαιοημερολογίτες και οι νεοημερολογίτες γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια μέρα.

Αντίθετα, οι ρωμαιοκαθολικοί και οι προτεστάντες καθορίζουν την εαρινή ισημερία με βάση το νέο ημερολόγιο και γι’ αυτό γιορτάζουν συνήθως το Πάσχα μια βδομάδα νωρίτερα από τους Ορθόδοξους.

Το Πάσχα συμβαίνει να γιορτάζεται ταυτόχρονα από τις Δυτικές εκκλησίες και την Ορθόδοξη, όταν η πρώτη πανσέληνος μετά την εαρινή ισημερία πέφτει μετά τις 28 Μαρτίου.