2Κ/2019 προκήρυξη ΑΣΕΠ: Αιτήσεις στο asep.gr για 1.116 προσλήψεις – Τα δυο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν στο ειδικό τεύχος ΑΣΕΠ


Αλλαγές σε σημεία της αρχικής προκήρυξης επιφέρει το νέο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στο ειδικό τεύχος ΑΣΕΠ για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ 2019.

Η προκήρυξη  αφορά προσλήψεις στην Υγεία και συγκεκριμένα στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Τα κρίσιμα σημεία που κάνουν την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων της προκήρυξης /2019 αναδεικνύει το workenter:

  • Δεν υπάρχουν θέσεις ειδικών κατηγοριών. Ωστόσο παδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων και μόνο για την ΥΕ παίρνουν έξτρα μοριοδότηση
  • Όσοι διαθέτουν ειδική εμπειρία πρέπει να πάρουν από το φορέα που την απέκτησαν ειδική βεβαίωση, στα πρότυπα της βεβαίωσης που χορηγήθηκε από τους δήμους για την προκήρυξη 3Κ/2018
  • Αυτοί που έχουν εντοπιότητα μπορούν να δηλώσουν όλες τις θέσεις, ωστόσο για τις θέσεις με κωδικούς [06] και [07] έχουν προβάδισμα στον διορισμό
  • Προσοχή: Στείλτε μόνο ηλεκτρονική αίτηση, όχι φάκελο με δικαιολογητικά. Αυτός θα σταλεί όταν ζητηθεί από το ΑΣΕΠ

Η προθεσμία για αίτηση στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ 2019 :

  • για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους,

θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Δείτε τα ΦΕΚ της προκήρυξης κάνοντας κλικ στο ΑΣΕΠ 2Κ 2019: Τι αλλάζει για τις 1.116 προσλήψεις στην Υγεία