120 δόσεις: Ποιοι μένουν εκτός ρύθμισης – Πότε μπαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών

Την δυνατότητα να ενταχθούν στην νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία όσοι οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε παλιότερη ρύθμιση

δίνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο

«Ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», το οποίο θα έρθει στην Βουλή μετά το Πάσχα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει, από την ευνοϊκή ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές

προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό (ν. 4469/2017, Α΄ 62)

ή υπάγονται στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (ν. 3869/2010, Α΄ 130).

Εκτός αν εκκρεμεί η αίτηση υπαγωγής τους στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τότε θα μπορούν να ενταχθούν.

120 δόσεις: Ποιοι μένουν εκτός ρύθμισης

α) Οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α΄ 62).

Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθμιση του ν.4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος είναι δυνατή μόνο αν ο οφειλέτης

παραιτηθεί από την εν λόγω διαδικασία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

β) Οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 (Α΄ 130).

Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθμιση του ν.3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος είναι δυνατή μόνο αν ο οφειλέτης

παραιτηθεί από την εν λόγω διαδικασία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.

Με την εξαίρεση των παραπάνω δύο περιπτώσεων, εξωδικαστικός μηχανισμός και υπερχρεωμένα νοικοκυριά,

δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και υπάγεται υποχρεωτικά και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης.Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com