ΠΣΑΕΜΘ: Σχόλια για το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ  που βρίσκεται στη διαβούλευση, καταθέτει ο Πανελλήνιος Σϋνδεσμος Αποστράτων ΕΜΘ

Σχόλια για το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Άρθρο 04 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112)
Θεωρούμε ότι όταν μιλάμε για “αποκατάσταση ίσης μεταχείρισης,όμοιας προέλευσης στελεχών” όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ για τοάρθρο 4,θα πρέπει η βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ να είναι ακριβώς η ίδια με αυτή των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών και Εθελοντριών του Ν.705/1977 με αναδρομική ισχύ από την ισχύ του Ν. 1848/1989 .

(ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΙ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΣΤΗ,ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΛΓΟΥ;Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΛΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Κ.Λ.Π)

Άρθρο 05 – Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων

Αναφορικά με την προϋπόθεση της μη συμπλήρωσης 35 ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, θα πρέπει να διευκρινιστεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 3865/2010, ότι αφορά σε έτη πραγματικής υπηρεσίας. Χρειάζεται διόρθωση της εν λόγω διατύπωσης.
Συμπληρωματικα για την επίλυση των 2 βασικότερων προβλημάτων των ΕΜΘ ,την επιπρόσθετη παρακράτηση 2%υπέρ Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθειας και τις διπλές εισφορές που έχουν πληρώσει οι ΕΜΘ στα Μετοχικά Ταμεία για τον ιδιοχρόνο ασφάλισης,χωρίς να τους έχει αναγνωριστεί επιπλέον χρόνος μετοχικής σχέσης απαιτείται να προστεθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις ώστε ναεπιλυθούν τα προβλήματα:

« Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»
και
«Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.»

Άρθρο 10 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)

Να αναγραφεί η αναδρομική ισχύς του, από της ισχύος του Ν. 1848/1989

Άρθρο 16 – Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών

Να ρυθμιστεί η χορήγηση του συμπλ.εφαπαξ βοηθήματος σε όσα στελέχη αποστρατεύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01 Αυγ.2012 έως 31 Δεκ.2016,μιας και στο το εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4575/18,υπάρχουν κρατησεις Π.Δ υπέρ ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ!!Ειναι πρωτοφανής αδικία,η συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικών να μη λαμβανει το εφάπαξ που δικαιούται, σε αντίθεση με ολους τους υπολοιπους (αποστρατεια πριν από 1/8/2012 η μετα απο 31/12/2016 που το λαμβανουν πληρες!! Ειναι αδιανόητο να δινεται συμπληρωματικά εφάπαξ σε διοικητικά αποκατασθεντες πριν την 1/8/2012 που δεν εχουν καταβάλει καμια εισφορα και να αρνούνται την καταβολη των δικαιουμενων συμπλ.εφαπαξ για τα στελέχη που αποστρατεύτηκαν μεταξύ 1/8/12 και 31/12/2016 που εχουν ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ κανονικά επιπλέον τις αναλογούσες εισφορές!Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com