ΣΑΣΜΥ σε ΥΕΘΑ: Προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ΤΩΡΑ Tροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τον στρατιωτικό συνδικαλισμό- Τι προβλέπει Εθνική Άμυνα προνόμια των στρατιωτικών γιατρών νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ περικοπές στην Άμυνα Ένοπλες Δυνάμεις

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Σφαγή για τα προνόμια των στρατιωτικών γιατρών που επεκτείνονται και στους Ψυχολόγους – Ή όλοι ή κανείς λένε οι στρατιωτικοί

Θέμα ίσης μεταχείρισης για τα προνόμια που έχουν οι στρατιωτικοί γιατροί και επεκτείνει και σε στρατιωτικούς ψυχολόγους το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ θέτουν δεκάδες στρατιωτικοί, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Δείτε τι γράφουν:

Δημιουργεί ανισορροπίες εντός του στρατεύματος

Η προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 4, θεμελιώνει για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Ψυχολόγου, το δικαίωμα ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους, προς τον σκοπό προάσπισης και προαγωγής των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών τους συμφερόντων.

Στην βάση αυτών των επιχειρημάτων τι αποκλείει από την συγκεκριμένη τροπολογία τους υπόλοιπους Υγειονομικούς αξιωματικούς που αυτή τη στιγμή δεν έχουν δικαίωμα εργασίας, να προασπίσουν και να προάγουν τα ηθικά , επαγγελματικά και οικονομικά τους συμφέροντα;

Επίσης αυτή η επιλογή μόνο μιας επαγγελματικής ομάδας αφήνει περιθώρια για νομικές διεκδικήσεις από τις υπόλοιπες σε μεταγενέστερο χρόνο καθώς δημιουργεί ανισορροπίες εντός του στρατεύματος ;

Τι είναι αυτό που μπορεί να αποκλείει τα υπόλοιπα υγειονομικά επαγγέλματα από την υγειονομική τους αποστολή όπως αυτή ορίζεται στην αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας;

Συνταγματική ισότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του συντάγματος
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Εάν δεν δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες για ποια ισότητα τότε μιλάμε;

Οι ιατροί έχουν και ιδιωτικό ιατρείο και πσραλληλα μπορούν να συνεργάζονται με διάφορες κλινικές.

Και εμείς σπουδάσαμε αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα από το κράτος να διδάξουμε νόμιμα σε φροντιστήριο.

Συνεπώς πρέπει Για όλους να ισχύει η άσκηση επαγγέλματος εκτός ωρών υπηρεσίας.

Αίσθημα Δικαιοσύνης

Για να αναπτυχθεί το συναίσθημα της δικαιοσύνης που τόσο πολύ έχει εκλείψει, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους στρατιωτικούς όλων των αντιστοίχων ειδικοτήτων όπως πχ Τεχνικών, Πληροφορικής, Πιλότων, Οικονομικών κτλ. η δυνατότητα εργασίας. Ή όλοι ή τίποτα. Οι μεσοβέζικες λύσεις μόνο ανισότητες προκαλούν.

Να ισχύει ό,τι και για τους Δημόσιους Υπαλλήλους

Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 3α του άρθρου 63 του ΝΔ 1400/1973, ώστε να επιτραπεί η άσκηση ιδιωτικού έργου για όλους τους στρατιωτικούς, με τους όρους που ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στο άρθρο 31 Ν. 3528/2007.