Ένοπλες Δυνάμεις: Μερική ανάκληση αδειών ΤΩΡΑ & αυξημένη ετοιμότητα Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Ανισότητες στελεχών ΕΜΘ ΕΠΟΠ ΑΣΣΥ – Επιστολή αναγνώστη στο Armyvoice.gr όπου λέει τη γνώμη του για το θέμα

Η Πολιτική και ειδικά η Στρατιωτική Ηγεσία απαξιώνει εσκεμμένα τα στελέχη καθώς στο νέο νομοσχέδιο και σε κάθε νομοσχέδιο έως σήμερα δεν επιλύει χρόνιες ηθικές αδικίες.

Πρέπει να κατανοήσουν επιτέλους ότι ανεξάρτητα το πως εισέρχεται το στέλεχος στο στράτευμα (από Σχολή Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ η μέσο διαφόρων προκηρύξεων),

είναι όλα στελέχη, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες και να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση και ισότητα.

Ξεχνούν ότι από το 1982 έως και το 1991 τα στελέχη ΑΣΣΥ εισέρχονταν άνευ πανελληνίων με προκήρυξη και από ηλικία 14ετών,

απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου, αυτά τα στελέχη ευεργετούνται συνεχώς σε όλα τα νομοσχέδια και ρυθμίσεις,

ακόμα και από τα ιδία στελέχη ΑΣΣΥ από το 1992 και μετά που εισέρχονται μέσο πανελληνίων εξετάσεων και των στελεχών ΑΣΣΥ τριετούς φοίτησης από το 2014 και μετά.

Τα στελέχη αυτά που απαξιώνονται και αδικούνται συνεχώς είναι τα προερχόμενα μέσο διαφόρων προκηρύξεων (Ε, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ, κλπ),

εισήλθαν με δικαιώματα που αναφέρονταν στις εκάστοτε προκηρύξεις, όπως και των στελεχών ΑΣΣΥ,

είναι αδιανόητο να αναφέρεις δικαιώματα που εσκεμμένα τόσα χρόνια γνώριζαν τα αρμόδια στελέχη που γνωμοδοτούν και εισηγούνται για ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις ότι δεν θα εφαρμοστούν.

Αναφέρουν ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν όριο ηλικίας απο 18 έως 28 ετών και είναι υπόχρεοι 35ετούς υπηρεσίας με βαθμολογική εξέλιξη Αρχικελευστή ή Ανθυπασπιστή,

το ανώτατο όριο ηλικίας στους κατεχόμενους βαθμούς είναι 50 και 53 έτη,δηλαδή στελέχη με 22 και 25 έτη υπηρεσίας θα αποστρατευτούν,

με συνέπεια μειωμένο εφάπαξ και αποδοχές συντάξεως.

Είναι αδιανόητο όταν υπήρχε έως το 2017 η μισθολογική προαγωγή και τα στελέχη μη ΑΣΣΥ είχαν 2 κλιμάκια οικονομική διαφορά συντάξιμα με τα στελέχη ΑΣΣΥ,

με το ενιαίο μισθολόγιο έχουν διαφορά άνω των 6 κλιμακίων.

Είναι αδιανόητο όταν υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στα έτη υπηρεσίας σε μονάδες (πλοία) όπου στελέχη μη ΑΣΣΥ υπηρετούν άνω των 25ετών και σε ηλικία άνω των 45ετών

και συνεχόμενα κάποιοι, ενώ τα στελέχη ΑΣΣΥ υπηρετούν το μέγιστο 12-16έτη και σε ηλικία έως 35ετών και όχι συνεχόμενα.

Είναι αδιανόητο να υπάρχουν σε θέματα σταδιοδρομίας και μεταθέσεων ανισότητες ανάμεσα στα στελέχη.

Είναι αδιανόητο να εισηγούνται τα αρμόδια στρατιωτικά στελέχη που γνωμοδοτούν και εισηγούνται για νομοθετικές ρυθμίσεις παλαιών νόμων και διατάξεων,

θετικά και ευεργετικά για στελέχη μόνο ΑΣΣΥ όπως ενώ σύμφωνα με την νομοθεσία (Ν.2439/96 και 3883/10) είχαν καταληκτικό και αποστρατευτικά βαθμό Αντιπλοιάρχου,

προάγονται και στου Πλοίαρχου (Ν.4407/16) αντίστοιχα ΑΣΣΥ με πτυχίο ΑΕΙ θα προάγονται Αρχιπλοίαρχοι,εισηγήθηκαν και νομοθέτησαν επιπλέον οικονομικό κλιμάκιο Πλοίαρχου

και 36έτη, εφαρμόζονται οι νομοθεσίες,οι διατάξεις και ότι απορρέουν στο ακέραιο για τα στελέχη ΑΣΣΥ (ειδικά σε θέματα σταδιοδρομίας, μεταθέσεων, θέσεις εξωτερικού, κλπ),

νομοθέτησαν ως Τεχνικοί Ασφαλείας να είναι μόνο στελέχη ΑΣΣΥ. Ενώ αντίστοιχα εισηγήθηκαν κατάργηση αναφερομένων δικαιωμάτων προκήρυξης των Εθελοντών

(Ν.3883/10) καταληκτικού βαθμού από Αντιπλοίαρχο σε Πλωτάρχη, άλλαξαν άνομα την ημερομηνία κατατάξεως αυτών από κληρωτού κατά 2 έτη αργότερα για να μην προαχθούν

στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου στα 34 έτη και με 4 έτη στον βαθμό του Πλωτάρχη όσοι εξαιρούνταν από την νομοθεσία ή έκαναν προσφυγή δικαστικά.

Είναι αδιανόητο οι αρμόδιοι που γνωμοδοτούν να μην εισηγήθηκαν ανάλογα για τα στελέχη μη ΑΣΣΥ, για αλλαγή βαθμολογικής εξέλιξης,

λιγότερα έτη προαγωγής στους κατεχόμενους βαθμούς και όχι ανά 8έτη, μείωση οικονομικών κλιμακίων, δεν φρόντισαν ύπαρξη ηθικών αμοιβών λόγω πολυετής υπηρεσίας

σε μονάδες, ισότητα σε θέματα σταδιοδρομίας και να αντιμετωπίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα και όχι αρνητικά και απαξιωτικά.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα στελέχη μη ΑΣΣΥ δεν υστερούν σε τίποτα σε επίπεδο μόρφωσης και ειδικά σε επαγγελματικό επίπεδο όπου υπηρετούν

σε όλες τις μονάδες και προσφέρουν τα μέγιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Όλα τα άνωθεν αδιανόητα δημιουργούν διχόνοια ανάμεσα στα στελέχη και βλάπτουν το στράτευμα καθώς ας εξηγήσει η Στρατιωτική Ηγεσία

γιατί στα άνωθεν χρόνια προβλήματα με την στάση της και την απραξία της τα διαιωνίζει και παρέχει μόνο εγκωμιαστικά λόγια

και υποσχέσεις που δεν ακολουθούνται από ανάλογες πράξεις