Μεταθέσεις 2019: Συνεδριάζει Παρασκευή το ΣΜΑΝ για Συνταγματάρχες – Θα επιλέξει όσους αναλάβουν θέσεις ευθύνης και όσους πρόκειται να πάνε στο εξωτερικό


Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 28 Μαρτίου σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Armyvoice.gr, το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ) για να εξετάσει τις μεταθέσεις 2019 για τους συνταγματάρχες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το ΣΜΑΝ

 • γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις των ανωτέρων -κατωτέρων αξιωματικών του Στρατού Ξηράς σε θέσεις ευθύνης.
 • γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

Στην αυριανή του συνεδρίαση το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων θα αποφασίσει ποιοι συνταγματάρχες θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης και ποιοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις εξωτερικού.

Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ) αποτελείται από:

 • (α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως πρόεδρο.
 • (β) Τον Υπαρχηγό ΓΕΣ,
 • (γ) Τον Επιτελάρχη ΓΕΣ,
 • (δ) Το Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ),
 • (ε) Τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής ΔιοίκησηςΕσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ),
 • (στ) Τον αρχαιότερο Αντιστράτηγο που υπηρετεί στο ΓΕΕΘΑ ή σε Υπηρεσίες του, κατά περίπτωση,
 • (ζ) Τον Διευθυντή Όπλου – Σώματος, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις ανωτέρων -κατωτέρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης αντιστοίχουΌπλου – Σώματος,
 • (η) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταθέσεων Μο-νίμου Προσωπικού (ΔΙΜΜΟΠ) του ΓΕΣ, που συμμετέχειστη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις εξωτερικού, ωςμέλη.

Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:

 • Ο Διευθυντής Όπλου – Σώματος του ΓΕΣ για τις μεταθέσεις ανωτέρων-κατωτέρων αξιωματικών αντιστοίχου Όπλου – Σώματος σε θέσεις ευθύνης.
 • Ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ για τις μεταθέσεις εξωτερικού του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των4/6 ή 5/7 των μελών του.(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτι-κών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου ΣτρατιωτικούΣυμβουλίου (ΑΣΣ).

Θα ακολουθήσουν μέσα στον Απρίλιο τα συμβούλια μεταθέσεων ΣΜΑΚΟ και ΣΜΑΚΣ

Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – ΚατωτέρωνΑξιωματικών Όπλων (ΣΜΑΚΟ)

Το ΣΜΑΚΟ αποτελείται από:

 • (α) Το Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως πρόεδρο.
 • (β) Το Διευθυντή ΔΙΜΜΟΠ/ΓΕΣ, ως μέλος.
 • (γ) Έναν ανώτερο αξιωματικό βαθμού Συνταγματάρχηαπό τις Διευθύνσεις Όπλων του ΓΕΣ, ως μέλος.
 • (δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ/1 για τις γενικέςθέσεις και τους Τμηματάρχες της ΔΙΜΜΟΠ/ΓΕΣ για τιςθέσεις κάθε Όπλου αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.

Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΟ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωμα-τικών Όπλων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των2/3 των μελών του.

Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα-κτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός, μεδιαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ (Α/ΓΕΣ).

 

Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ).

Το ΣΜΑΚΣ αποτελείται από:

 • (α) Το Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως πρόεδρο.
 • (β) Το Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ, ως μέλος,
 • (γ) Έναν ανώτερο αξιωματικό βαθμού Συνταγματάρχη ως μέλος, από τις Διευθύνσεις Σωμάτων του ΓΕΣ, εφόσον υπηρετεί σε αυτές αξιωματικός του βαθμού αυτού.

Σε αντίθετη περίπτωση ορίζεται ο ανώτερος σε βαθμόαξιωματικός που υπηρετεί στις Διευθύνσεις αυτές.

 • (δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ/1 για τις γενικέςθέσεις και τους Τμηματάρχες της ΔΙΜΜΟΠ/ΓΕΣ για τιςθέσεις κάθε Σώματος αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.

Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΣ είναι η γνωμοδότηση επίτων μεταθέσεων των ανώτερων και κατώτερων αξιωμα-τικών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνταισε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότησηαπό το ΣΜΑΝ.

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των2/3 των μελών του.

Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα-κτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός, μεδιαταγή του Α/ΓΕΣ.