Κρίσεις 2019: Πολεμική Αεροπορία - Ταξίαρχοι

Κρίσεις 2019: Πολεμική Αεροπορία – Ταξίαρχοι – Οι τακτικές κρίσεις και οι αποφάσεις του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2019-20

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2019-20 έκρινε τους παρακάτω Ταξιάρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι

α. Ιπτάμενοι
(1) Γεώργιος Φασούλας του Αποστόλου
(2) Αθανάσιος Ντινόπουλος του Δημητρίου
(3) Νικηφόρος Πιτταράς του Κωνσταντίνου
(4) Ιωάννης Γερόλυμος του Γερασίμου
(5) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης του Γεωργίου
(6) Παναγιώτης Δημόπουλος του Ανδρέα
(7) Πέτρος Χατζήρης του Ιωάννη
(8) Κωνσταντίνος Κελλάρης του Βασιλείου
(9) Στέφανος Κομιανός του Δημητρίου
(10) Αθανάσιος Γκανάς του Δημητρίου
(11) Ζαχαρίας Γρίβας του Χαραλάμπους
(12) Στέργιος Τσιλίκας του Κωνσταντίνου
(13) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα
(14) Αλέξανδρος Κιτρινάκης του Αργυρίου
(15) Γεώργιος Δημαντώνης του Νικόλαου
(16) Γεώργιος Μπόμπολης του Βασιλείου
(17) Γεώργιος Κυριάκου του Αθανασίου

β. Μηχανικοί Αεροσκαφών
(1) Γεώργιος Καραδήμας του Αναστασίου
(2) Αναστάσιος Χαλβατζής του Γεωργίου
γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
(1) Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου
(2) Χρήστος Τελλίδης του Γεωργίου
(3) Κωνσταντίνος Κλενιάτης του Γεωργίου

δ. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Γεώργιος Δρόσος του Χαραλάμπους

ε. Αεράμυνας
(1) Γεώργιος Βαγενάς του Ηλία
(2) Νικόλαος Κλώντζας του Γεωργίου
(3) Νικόλαος Μιχαλάκης του Βασιλείου

στ. Οικονομικός, Γεώργιος Γαβριηλίδης του Χρήστου

ζ. Υγειονομικού Ιατροί
(1) Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ
(2) Δημήτριος Μπούρλος του Νικολάου
(3) Γεώργιος Ζλατάνος του Χρήστου
(4) Αντώνιος Τσούτσιας του Βασιλείου

η. Διοικητικός, Εμμανουήλ Ραγκούσης του Ιωάννη

θ. Μετεωρολόγος, Νικόλαος Βογιατζής του Παντελή

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Ιπτάμενοι
(1) Παναγιώτης Νάνης του Χρήστου
(2) Νικόλαος Κωσταβάρας του Κωνσταντίνου
(3) Ιωάννης Ποδιώτης του Χρήστου
(4) Κωνσταντίνος Δελήμπασης του Λεωνίδα
(5) Γεώργιος Τσαλαμηδάς του Ηλία
(6) Δημήτριος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα
(7) Κωνσταντίνος Χίνης του Ιωάννη

β. Οικονομικός, Δημήτριος Δρόσος του Χαραλάμπους

γ. Υγειονομικού Ιατρός, Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ
δ. Υγειονομικού Οδοντίατρος, Σμαράγδα Διαμαντή του Σπυρίδωνα

ε. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Σταυρούλα Ντόβα του Παναγιώτη

στ. Εφοδιαστής, Ηλίας Μουστάκης του Δημητρίου

3. Μη Διατηρητέος Ιπτάμενος Ιωάννης Τσαντήρης του Βασιλείου

4. Προακτέους στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατείας τους:
α. Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χίνη του Ιωάννη
β. Εφοδιαστή, Ηλία Μουστάκη του Δημητρίου

5. Προάγουμε:
α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8, 20 παρ. 1, 4ε, 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Ιπτάμενοι
(α) Παναγιώτης Νάνης του Χρήστου
(β) Νικόλαος Κωσταβάρας του Κωνσταντίνου
(γ) Ιωάννης Ποδιώτης του Χρήστου
(δ) Κωνσταντίνος Δελήμπασης του Λεωνίδα
(ε) Γεώργιος Τσαλαμηδάς του Ηλία
(στ)Δημήτριος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

(2) Οικονομικός, Δημήτριος Δρόσος του Χαραλάμπους

(3) Υγειονομικού Ιατρός, Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 32 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον βαθμό του Υποπτέραρχου στην αποστρατεία, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χίνη του Ιωάννη
(2) Εφοδιαστή, Ηλία Μουστάκη του Δημητρίου

γ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 14, 20 παρ. 1, 4ε, 17, 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως μη διατηρητέος, τον Ταξίαρχο Ιπτάμενο Ιωάννη Τσαντήρη του Βασιλείου.

δ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 14, 20 παρ. 1, 4ε, 17, 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της, την Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σταυρούλα Ντόβα του Παναγιώτη.

Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Τσιτούμης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ