Κρίσεις 2019 – Πολεμική Αεροπορία: Τακτικές κρίσεις ΣΜΗΝΑΡΧΩΝ 2019 – Εκδόθηκε  το ΦΕΚ με όλα τα ονόματα σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13.03.2019, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ν.δ. 1400/1973, του ν. 2439/1996,

του ν. 3883/2010, του ν. 4494/2017 και των 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 44/08.03.2019 αποφάσεων της Β΄/2019 συνεδρίασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου Κρίσεων:

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Σμηνάρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων

Δείτε όλα τα ονόματα στο ΦΕΚ με τις κρίσεις ΣΜΗΝΑΡΧΩΝ 2019

document-5

Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω