Εκλογές ΕΑΑΝ 2019 – Ιωάννης Σαμαράς: Υποψήφιος με σχέδιο Δράσης – Μια αξιοσημείωτη υποψηφιότητα για τις εκλογές την Κυριακή 17 Μαρτίου

Εκλογές ΕΑΑΝ 2019 – Ιωάννης Σαμαράς

Στο πλαίσιο της διενέργειας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ την Κυριακή 17 Μαρτίου (στα γραφεία της Ε.Α.Α.Ν. Παπαρηγοπούλου 2, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα),

ζητώ την υποστήριξή σας στην υποψηφιότητά μου για τη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε -σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ-

να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις υπό το πρίσμα της διαφάνειας, μεθοδικότητας και αποτελεσματικότητας προς το συμφέρον του συνόλου των μελών μας.

Το «Σχέδιο Δράσης» μου περιλαμβάνει ορισμένες ρητά διαμορφωμένες θέσεις. Συνοπτικά, οι βασικοί στόχοι του πλάνου μου είναι οι εξής:

1. Ριζική και ουσιαστική αναβάθμιση της σχέσεως της ΕΑΑΝ με το σύνολο των μελών της, η οποία θα συνδράμει καθοριστικά στη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων όσον αφορά τη δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας μέσω της κατάλληλης/ενισχυμένης νομικής συνεργασίας/συνδρομής. Θα είμαστε παρόντες και στον γόνιμο διάλογο με την Πολιτεία.

2. Καθιέρωση ανώτατου ορίου συνεχούς θητείας στο ΔΣ της ΕΑΑΝ. Η εκλογή όλων στο ΔΣ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δυο συνεχείς θητείες.

3. Ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση του μεγίστου αριθμού των εγγεγραμμένων μελών της ΕΑΑΝ.

4. Ουσιαστικός διάλογος στο ΔΣ της ΕΑΑΝ. Αποδοχή, ύστερα από σχετική εξέταση από το ΔΣ, νέων ιδεών και εμπεριστατωμένων προτάσεων από τα μέλη. Να αναπτυχθεί ένας ευρύτερος διάλογος με τα μέλη μας, ένας κοινός χώρος συνεργασίας.

5. Απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση:

 • Α) Η χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, για την άμεση επαφή με το σύνολο των μελών της Ένωσης.
 • Β) Επιβάλλεται η αποστολή ενημερωτικών «Newsletter» της Ένωσης στα πλαίσια της προσπάθειας προαγωγής διαδικασιών ενημέρωσης και πληροφόρησης με τα μέλη μας μέσω των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το πλάνο αυτό προωθεί αλλαγές -ορισμένες εκ των οποίων εντελώς αυτονόητες- που θα έπρεπε να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο εν έτει 2019, αν όχι εδώ και πολλά χρόνια πριν.

Το αίτημα για ανανέωση προσώπων που θα απαρτίζουν το ΔΣ πρέπει να εκφραστεί με έμφαση, ήτοι με πράξεις, όχι με λόγια. Τονίζω, επίσης, ότι ορισμένες πρωτοβουλίες είναι, πρωτίστως, θέμα βούλησης, συντονισμού, συνεργασίας και σκληρής δουλειάς, και όχι χρημάτων.

Τέλος, όλα τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να σέβονται πάντοτε τον ρόλο τους και την εμπιστοσύνη με την οποία τους τίμησαν τα μέλη της Ένωσής μας.

Ιωάννης Σαμαράς: Υποψήφιος με σχέδιο Δράσης

 • Θέσπιση στην Ένωση «Κώδικα Δεοντολογίας» για το ΔΣ.
 • Σύνταξη νέου «Λειτουργικού Οργανογράμματος ΕΑΑΝ».
 • Ίδρυση Γραφείου διαδικτύου – τύπου – δημοσίων σχέσεων – επικοινωνίας με τα μέλη (και μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης), καθώς και θεσμοθέτηση εκπροσώπου τύπου.
 • Προώθηση των υποβαλλόμενων προτάσεων και παρατηρήσεων από τα μέλη της Ένωσης στο ΔΣ και απάντηση εντός 15 ημερών.
 • Σύσταση ομάδων εργασίας με σκοπό τη σύνταξη μελετών οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από το ΔΣ για διευκόλυνση του έργου του.
 • Δημιουργία οικονομικής και νομικής διεύθυνσης, (γραφείο νομικού και οικονομικού συμβούλου), με αξιοποίηση εξειδικευμένων συναδέλφων.
 • Ίδρυση Τράπεζας Αίματος.
 • Ορισμός Τηλεδιασκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα Παραρτήματα.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων, όπως σεμινάρια, εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.λπ. με την εθελοντική συμμετοχή μελών που ενδιαφέρονται.
 • Διοργάνωση ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση των μελών μας για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.
 • Αξιοποίηση εθελοντικής συμμετοχής των μελών μας, όπου απαιτείται.
 • Εξέταση αγοράς ιδιόκτητων γραφείων σε κάθε παράρτημα, ή σε συνεργασία με το ΓΕΝ παραχώρησης δωρεάν χώρου σε εγκαταστάσεις του Ναυτικού.
 • Αξιοποίηση του αποθεματικού της ΕΑΑΝ. Ειδική επιτροπή αποστράτων θα πρέπει να εισηγηθεί τον τρόπο αξιοποίησης των αποθεματικών, προς το Δ.Σ. της ΕΑΑΝ.
 • Προηγουμένως, η πρόταση θα πρέπει να έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και η διασφάλιση/αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ένωσης προς όφελος του σκοπού της.
 • Εξέταση/ενέργειες για ενδεχόμενη κατασκευή «Ξενοδοχείου Αποστράτων» στην Αγία Μαρίνα σε συνεργασία με το ΓΕΝ, καθώς και δημιουργίας «Λέσχης/Λεσχών Αποστράτων» κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης.
 • Επαφή με Ναυτιλιακές-Αεροπορικές Εταιρείες, Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά Γραφεία κ.ο.κ., ούτως ώστε να διερευνήσουμε και να πετύχουμε τις πιο συμφέρουσες εκπτώσεις για τα μέλη μας για διοργάνωση εκδρομών, διακοπών, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κ.λπ.
 • Αναβάθμιση σχέσεως με ΝΝΑ, επιπλέον δε να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης σε «Πρόγραμμα Ομαδικής (Προαιρετικής) Ασφάλισης Ζωής και Υγείας» με μειωμένο ασφάλιστρο για τα μέλη μας.
 • Εκσυγχρονισμός της «Ιστοσελίδας» και του «Περιοδικού» της Ένωσης.
 • Ενίσχυση της σχέσεώς μας με τα εν ενεργεία στελέχη.
 • Εξέταση λήψης μέτρων για την ορθολογικότερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους της ΕΑΑΝ.
 • Στα πλαίσια πνεύματος αλληλεγγύης, να υπάρξουν πρωτοβουλίες παροχής βοηθείας και περιθάλψεως με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
  (α) Στα μέλη που το ΔΣ κρίνει ότι λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας.
  (β) Στα παιδιά οικονομικώς ασθενέστερων μελών που έχουν άριστη επίδοση στις σπουδές τους.

Εύχομαι να με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας.
Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!
Για μια ισχυρή, αποτελεσματική, διεκδικητική ΕΑΑΝ!

Σας ευχαριστώ θερμά.Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com