95 ΑΔΤΕ: Αυτός είναι ο νέος υποστράτηγος στη Ρόδο σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου

95 ΑΔΤΕ: Αυτός είναι ο νέος υποστράτηγος στη Ρόδο σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου

Ο Υποστράτηγος Νικόλαος Φλάρης, ο οποίος προήχθη με απόφαση του ΑΣΣ αναλαμβάνει τη διοίκηση της 95 ΑΔΤΕ. Θα παραλάβει διοικητής από τον υποστράτηγο Γρηγόριο Ρουμάνη.

Η 95 ΑΔΤΕ

Η 95η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ) έχει έδρα την Ρόδο και περιλαμβάνει:

– Τον Λόχο Στρατηγείου της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΛΣΤ/95 ΑΔΤΕ)

– Το 95ο Λόχο Αντιαρματικών Εθνοφυλακής (95 ΛΑΤΕΘ)

– Την 395η Επιλαρχία Αρμάτων Εθνοφυλακής (395 ΕΑΡΜΕΘ)

– Την 95η Επιλαρχία Αναγνώρισης Εθνοφυλακής (95 ΕΑΝΕΘ)

– Το 95ο ΤΕ Πυροβολικού Εθνοφυλακής (95 ΤΕ)

– Το 115ο ΤΕ Πυροβολικού Εθνοφυλακής(115 ΤΕ)

– Το 153ο ΤΕ Πυροβολικού Εθνοφυλακής (153 ΤΕ)

– Την 113η ΛΜΕΘ Πυροβολικού Εθνοφυλακής (113 ΛΜΕΘ)

– Την 95η Μοίρα Ελαφρού Αντιαεροπορικού Πυροβολικού Εθνοφυλακής (95 ΜΕΘ)

– Το 211ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής (211 Μ/Κ ΤΕ)

– Το 542ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής (542 Μ/Κ ΤΕ)

– Το 294ο Τάγμα Εθνοφυλακής (294 ΤΕ)

– Το 541ο Τάγμα Εθνοφυλακής(541 ΤΕ)

– Το 549ο Ταγμα Εθνοφυλακής (549 ΤΕ)

– Το 474ο Τάγμα Διαβιβάσεων Εθνοφυλακής (474 ΤΔΒΕΘ)

– Το 95ο Τάγμα Μηχανικού Εθνοφυλακής (95 ΤΜΧΕΘ)

– Το 95 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (95 ΤΥΕΘ)

– Το 95ο Τάγμα Εφοδιασμού Μεταφορών Εθνοφυλακής (95 ΤΕΜΕΘ)

– Το 95ο Τάγμα Τεχνικού Εθνοφυλακής (95 ΤΤΧΕΘ)

– Το 95ο Τάγμα Υλικού Πολέμου Εθνοφυλακής(95 ΤΥΛΠΕΘ)

– Τη ΔΑΝ Τήλου

– Τη ΔΑΝ Μεγίστης

– ΤΕ Καρπάθου

– ΤΕ Ρόδου

– ΤΕ Αρχίπολης