123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης: Απονομή πτυχίων στους Απόφοιτους της 1ηςΕΣ/2019 του Σχολείου Φορητού Οπλισμού

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε, η τελετή απονομής πτυχίων της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς έτους 2019 του Σχολείου Φορητού Οπλισμού, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατευσίμων & Μετεκπαιδευόμενων που ανήκει στην 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ).

Τα πτυχία, στους οκτώ (8) αποφοιτήσαντες, απένειμε ο Διοικητής της 123ΣΤΕ, Σμήναρχος (Ι) Μιλτιάδης Φακίτσας.

123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης

Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης ειδικότητας σε στρατεύσιμο προσωπικό και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ)

καθώς και μετεκπαίδευσης σε μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό Τεχνικών ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις Διαταγές της Υπηρεσίας,

τον Κανονισμό Ταξινόμησης του Προσωπικού και τα ισχύοντα Διδακτικά Συστήματα.

Η Μονάδα ιδρύθηκε το 1946 στην ΑΒ Δεκελείας με την ονομασία Τεχνικά Εκπαιδευτικά Κέντρα Αεροπορίας (ΤΕΚΑ).

Το 1949 ιδρύθηκε η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και εντάχθηκε στη Μονάδα.

Το 1953 μετονομάσθηκε σε Σχολές Τεχνικών Αεροπορίας (ΣΤΑ).

Το 1955 έγινε η υπαγωγή της στη ΔΑΕ.

Το 1969 απέκτησε την ονομασία 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης (123 ΠΤΕ).

Το 1970 ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Κληρωτών Στρατευσίμων Σμηνιών.

Το 1980 ιδρύθηκε η Μοίρα Πρακτικής Εκπαίδευσης (ΜΠΕ).

Το 1987 έγινε η υπαγωγή της Μονάδας στη Διοίκηση Αεροπορική Υποστήριξης (ΔΑΥ).

Το 1988 συγχωνεύτηκαν η Μοίρα Εκπαίδευσης Στρατευσίμων και Μετεκπαίδευσης (ΜΕΣ και Μ) με τη Μοίρα Πρακτικής Εκπαίδευσης (ΜΠΕ) δημιουργώντας το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατευσίμων και Μετεκπαίδευσης (ΚΕΣΜ).

Το 1989 εντάχθηκαν στην 123 ΠΤΕ, η Μοίρα Άμυνας Φρούρησης (ΜΑΦ), η Μοίρα Επιχειρησιακής Υποστήριξης (ΜΕΥ), το Σμήνος Υψηλών Προσώπων (ΣΜΥΠ)

και η Υγειονομική Υπηρεσία (ΥΓ. ΥΠ) και ανατέθηκε η παροχή υποστήριξης σε διαφόρους τομείς του στρατοπέδου Δεκέλειας.

Το 1990 η ΣΤΥΑ ανεξαρτητοποιήθηκε έχοντας απ’ ευθείας υπαγωγή στη ΔΑΕ.

Από 10 Σεπτεμβρίου 1990 μέχρι 24 Ιουλίου 2002, λειτούργησε στη Μονάδα, το Σχολείο Εκπαίδευσης Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ).

Την 15 Σεπτεμβρίου 1993, έγινε η εκ νέου υπαγωγή της Μονάδας στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

Από 15 Μαΐου 2002, λειτουργεί στη Μονάδα το Σχολείο Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ).

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, η Μονάδα μετασχηματίστηκε από 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΠΤΕ) σε 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ).Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com