Στρατός Ξηράς: ΕΜΘ προσφεύγει κατά του ΓΕΣ και κερδίζει 84.000 ευρώ! Το δικαστήριο ακύρωσε απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου

Πρόκειται για τον ΕΜΘ Επιλοχία Μηχανικού Ιωάννη Παζιώνη, ο οποίος με απόφαση του Δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου το 2013 είχε απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού πρώτα είχε μεταπέσει στην τάξη του στρατιώτη.

Το δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε ακύρωσε την απόφαση του δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού κι έτσι επανέρχεται στην ενέργεια και παίρνει τους μισθούς όλων των χρόνων που έλειπε.

Το ποσό φθάνει τα 84.000 ευρώ.

Στρατός Ξηράς: ΕΜΘ προσφεύγει κατά του ΓΕΣ και κερδίζει 84.000 ευρώ!

Δείτε τι αναφέρει η απόφαση απαναφοράς του στην ενέργεια:

Αποφασίζουμε: Την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, του πρώην ΕΜΘ Επχία (ΜΧ) Παζιώνη Ιωάννη του Ανέστη (ΑΜ: ΜΟ16727 ή ΣΑ: 115/76/01), κατόπιν και σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ.  457/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά,

µε την οποία ακυρώθηκε η από 22 Απρ 13 γνωµοδότηση του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, βάση της οποίας, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. Φ.417/13/161844 /Σ.4518/10 Μαϊ 13 απόφαση,

του ∆ιευθυντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΦΕΚ Γ΄ 529/21 Μαϊ 13), µε την οποία εξέπεσε του βαθµού του, µεταφέρθηκε στην τάξη του Στρατιώτη και απολύθηκε.

Ο εν λόγω επαναφέρεται στην ενεργό του Στρατού υπηρεσία από 22 Μαϊ 13, ηµεροµηνία που αρχικά είχε τεθεί εκτός Στρατεύµατος.

2. Η δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των # 83.791 # ΕΥΡΩ περίπου και θα βαρύνει πιστώσεις αναλυτικών λογαριασµών εξόδων, µείζονος κατηγορίας εξόδων 21 «Παροχές σε Εργαζόµενους», του Π/Υ ΓΕΣ/2019.Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com