ΣΜΥΑ: Οι υποψήφιοι μετεωρολόγοι επισκέφθηκαν την ΕΜΥ – ενημερώθηκαν για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το έργο και την αποστολή της

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, οι Δόκιμοι της Ιης και ΙΙης τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ειδικότητας Μετεωρολόγου, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι Δόκιμοι περιηγήθηκαν στους χώρους της ΕΜΥ, ενημερώθηκαν για το έργο και την αποστολή της Υπηρεσίας,

συμμετείχαν στην παρασκευή και λειτουργία των μετεωρολογικών οργάνων, καθώς και στη μέτρηση των μετεωρολογικών παραμέτρων επιφανείας και ανώτερης ατμόσφαιρας.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Την 27η Ιουλίου 2016, ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών

  • Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ),
  • Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)
  • Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)

της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Η ΣΜΥΑ είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αποστολή της είναι να παράγει, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, άνδρες και γυναίκες μόνιμους Υπαξιωματικούς της ΠΑ, με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της.

Η Σχολή υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και έχει ως έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τριετής. Στους Δόκιμους της ΣΜΥΑ παρέχεται, για όλες τις ειδικότητες, ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, ενώ καλλιεργείται διαρκώς η στρατιωτική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητάς τους.

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ, αγγλικά HNMS) είναι ελληνική κρατική υπηρεσία που υπάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Έχει σαν αποστολή τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των μετεωρολογικών συνθηκών, δηλαδή του καιρού.

Για το σκοπό αυτό διαθέτει ένα δίκτυο από ειδικούς μετεωρολογικούς σταθμούς από όπου συγκεντρώνει παρατηρήσεις.

Με βάση αυτές καταρτίζει μετεωρολογικούς χάρτες και εκδίδει μετεωρολογικά δελτία, τακτικά και έκτατα, ιδιαίτερα χρήσιμα στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ως αποστολή την υποστήριξη από μετεωρολογικής άποψης της Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.

Αναλυτικά :

Παρέχει εξειδικευμένη μετεωρολογική υποστήριξη για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων (π.χ. Άσκηση Παρμενίωνας, Αλέξανδρος κ.α.)

Εκδίδει ειδικές τοπικές προγνώσεις καιρού, προγνώσεις θαλασσών, καθώς και αεροναυτικές προγνώσεις, όταν απαιτούνται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Συμβάλλει με μετεωρολογικές παρατηρήσεις και εξειδικευμένες προγνώσεις της, στη διαδικασία των επειγουσών διακομιδών από θαλάσσης (συχνά με σκάφη του ΠΝ ή του Λιμενικού), ή από αέρος που έχει αναλάβει να εκτελεί η ΠΑ με δικά της εναέρια μέσα.

Υποστηρίζει μετεωρολογικά το πτητικό έργο αεροσκαφών αεροψεκασμού και κατά τη θερινή περίοδο των πυροσβεστικών αεροσκαφών που εδρεύουν σε κατά τόπους κλιμάκια της Μονάδας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ).

Κατά τους θερινούς μήνες συμβάλει στην πρόληψη και στην αντιμετώπηση δασικών πυρκαγιών, εκδίδοντας καθημερινά εξειδικευμένες προγνώσεις καιρού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την ΕΜΥ εκδίδει τον χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών ανά την επικράτεια.

Συμβάλει με τοπικές προγνώσεις στις επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων μας με την Τουρκία στο πλαίσιο της FRONTEX.

Στον τομέα της αεροναυτιλίας, η ΕΜΥ είναι ο θεσμοθετημένος εθνικός φορέας που έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και υιοθέτηση των κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO) σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τη μετεωρολογική υποστήριξη που παρέχει στους σχετικούς αποδέκτες.

Παράλληλα, η χώρα μας μέσω της ΕΜΥ, έχει καταστεί υπεύθυνη από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization – WMO)

και εκδίδει προγνώσεις θαλασσών και προειδοποιήσεις θυελλωδών ανέμων για όλα τα πελάγη της Ανατολικής Μεσογείου και τη Μαύρη θάλασσα.

Για την ίδια περιοχή, ο WMO όρισε την ΕΜΥ σαν αρμόδιο φορέα υποστήριξης σε περιπτώσεις συμβάντων ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες, παρέχοντας πέραν των Μετεωρολογικών προγνώσεων και προγνώσεις σχετικές με την επέκταση και την τροχιά της ρύπανσης.

Επιπλέον, η ΕΜΥ είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση προγνώσεων ναυτιλίας και προειδοποιήσεων θυελλωδών ανεμών για όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα.