Πανελλήνιες 2019 – Στρατιωτικές Σχολές: ΣΜΥΑ – Μόρια και άλλες λεπτομέρειες για την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας


Την 27η Ιουλίου 2016, ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών

  • Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ),
  • Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)
  • Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)

της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Η ΣΜΥΑ είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πανελλήνιες 2019 – Στρατιωτικές Σχολές: ΣΜΥΑ – Μόρια

Την περασμένη χρονιά η ΣΜΥΑ ήταν ανάμεσα στις Σχολές που είχαν άνοδο των βάσεων και στις τρεις κατευθύνσεις της:

ΣΜΥΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΜΥΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΜΥΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βάσεις 2018: Στρατιωτικές σχολές – Αυτά είναι ΟΛΑ τα αποτελέσματα  – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Αποστολή της είναι να παράγει, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, άνδρες και γυναίκες μόνιμους Υπαξιωματικούς της ΠΑ, με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της.

Η Σχολή υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και έχει ως έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τριετής. Στους Δόκιμους της ΣΜΥΑ παρέχεται, για όλες τις ειδικότητες, ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, ενώ καλλιεργείται διαρκώς η στρατιωτική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητάς τους.

Στη ΣΜΥΑ λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις με τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:
α. Μηχανοσυνθέτης
β. Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
δ. Ηλεκτρολόγος
ε. Γενικός Οπλουργός
στ. Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
ζ. Πληροφορικής
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
α. Ραδιοναυτίλος
β. Ελεγκτής Αναχαίτισης
γ. Αμύνης Αεροδρομίων
δ. Μετεωρολόγος
ε. Πληροφοριών
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης:
α. Στρατολόγος
β. Ταμιακός
γ. Γενικός Υλικονόμος

Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μη λειτουργία μιας ή περισσότερων ειδικοτήτων από τις κατευθύνσεις ανά εκπαιδευτικό έτος, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ.

Η Κατεύθυνση «Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης» της ΣΜΥΑ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της ΣΥΔ, στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

Ναύαρχος Κονιδάρης: Ελληνικό Πολεμικό Πλοίο ΤΩΡΑ