ΟΠΕΚΕΠΕ Πληρωμή – Αναλυτικός Πίνακας για 2,2 εκ ευρώ #Οpekepe Η πληρωμή έγινε το προηγούμενο τριήμερο σε 1181 δικαιούχους

ΟΠΕΚΕΠΕ Πληρωμή ύψους 2.209.520,25 εκατ. ευρώ, ενέκρινε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων και ειδικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή έγινε το διάστημα από 19/2/2019 έως 21/2/2019 και αφορά 1.181 δικαιούχους.

Το σύνολο των δικαιούχων που πληρώθηκαν ανέρχονται σε 1.181 και το συνολικό ποσό που κατεβλήθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε 2.209.520,25 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τα ποσά #Οpekepe

opekepe

Σύντομα αναμένεται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους σπόρους σποράς (οσπρίων, ορισμένων ψυχανθών, ελαιούχων, κλωστικών φυτών και τεύτλων), καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σχετική τροποποιητική απόφαση για τις λεπτομέρειες χορήγησής της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η 1394/ 57870/21-05-2015 (Β’ 1038/03-06-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως έχει τροποποιηθεί με την 1355/51118/26-4-2016 (Β’ 1313 /10-6-2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πεδίο Εφαρμογής Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης που αφορά στην παραγωγή σπόρων σποράς, όπως αυτοί ορίζονται από τις αριθμ. 250744/ 17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση

«Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861), 225021/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφαση

«Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά

των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β’ 478), 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β’ 2130)

και 225018/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων τεύτλων προς σπορά» ( Β’ 493), όπως ισχύουν.»

 

 Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com