πλατφόρμα Α21 ΟΠΕΚΑ Α21 ΠΛΗΡΩΜΗ Επίδομα τέκνων 2019 ΟΠΕΚΑ Α21 - Αίτηση - Πληρωμή - Επίδομα τέκνων 2019 - Επίδομα παιδιού 2019 - επίδομα παιδιού

ΟΠΕΚΑ Α21 Πληρωμή: Επτά βήματα στη νέα αίτηση για επίδομα παιδιού – Η πλατφόρμα ανοίγει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου

Η υποβολή των νέων αιτήσεων Α21 θα πρέπει να γίνει από όλους εκ νέου και θα βασιστεί στο εισόδημα που δηλώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2018, αφού η πλατφόρμα θα ανοίξει πριν από την υποβολή των νέων δηλώσεων.

ΟΠΕΚΑ Α21 Πληρωμή – επίδομα παιδιού

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις.

Στις 25 με 27 Μαρτίου θα πληρωθεί η πρώτη δόση Α21, καθώς έχει εγκριθεί  δαπάνη  ύψους 195.500.000 ευρώ, από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η δαπάνη αφορά την κάλυψη της καταβολής του επιδόματος παιδιού α’ διμήνου 2019, καθώς και εκκρεμών αιτήσεων προηγούμενων ετών.

Ωστόσο, μόλις υποβληθούν οι νέες δηλώσεις του 2019, με τα εισοδήματα του 2018 και το Α21 μέσω του Taxisnet θα γίνει συμψηφισμός στα ποσά που έλαβαν για το πρώτο δίμηνο του 2019

και είτε θα επιστρέψουν είτε θα λάβουν την ανάλογη διαφορά επιδόματος, ανάλογα με το εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Επτά βήματα στη νέα αίτηση – επίδομα παιδιού

Οι δικαιούχοι αφού υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, μπορούν να μπουν στην ειδική πλατφόρμα του Α21 και να συμπληρώσουν με επτά βήματα την αίτηση, που θα τους εξασφαλίσει επίδομα από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα για κάθε τέκνο.

Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα έχει προσυμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειάς σας.

Κάποια από τα στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους δικαιούχους, όπως στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και IBAN λογαριασμού στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.