Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τιμητική απονομή βαθμού αποφοίτων ΣΜΥ-ΣΜΥΝ

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τιμητική απονομή βαθμού σε αποφοίτους ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – Η διάταξη που συμφωνήθηκε με τον ΥΘΕΑ Αποστολάκη και τις Ενώσεις Αποστράτων Ναυτικού – Αεροπορίας

Το υποσχέθηκε και το έκανε ο ΥΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης! Το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ περιέχει διάταξη που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των αποστράτων και αίρει μια αδικία χρόνων.

Απονέμει τιμητικά βαθμούς στους αποφοίτους ΣΜΥ και ΣΜΥΝ και τους εξισώνει με τους αποφοίτους των σχολών υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεοπορίας.

Στην πρόσφατη συνάντηση του Ευάγγελου ΑΠοστολάκη με τις θεσμικές Ενώσεις αποστράτων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας συμφωνήθηκε να δοθεί:

Τιμητική απονομή βαθμού Συνταγματάρχου στους Αποστράτους, Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς και Πλοιάρχου στους  Αντιπλοιάρχους (Ε) του Πολεμικού Ναυτικού,

που προέρχονται από τις παραγωγικές σχόλες Υπαξιωματικών για αποκατάσταση μιας μακρόχρονης αδικίας προς τα στελέχη του ΠΝ και ΣΞ σε σχέση με τα αντίστοιχα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Να σημειωθεί ότι στην συνάντηση δεν μετείχε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ΕΑΑΣ, ο πρόεδρος της οποίας κατήγγειλε την συνάντηση.

Παρόλα αυτά, οι απόστρατοι της ΣΜΥ έχουν περιληφθεί στην σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ.

Η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει:

Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή του Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στο βαθμό του Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη,

έχοντας συμπληρώσει 35ετή συντάξιμη υπηρεσία ή τριάντα δύο (32) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα είτε με τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 (Α΄ 258) είτε με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 (Α΄ 219)

είτε οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) για λόγους υγείας ή σωματικής ανικανότητας,

προάγονται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο βαθμό του Συνταγματάρχη ή Πλοιάρχου αντίστοιχα, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.