Κρίσεις 2019: Τοποθετήσεις υποπτεράρχων σε ΔΑΕ – ΔΑΥ – ΓΕΕΘΑ – Ποιος υποπτέραρχος αναλαμβάνει καθήκοντα και πού


Κρίσεις 2019: Τοποθετήσεις υποπτεράρχων

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των υποπτεράρχων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με αυτές Διοικητής ΔΑΕ αναλαμβάνει ο υποτέραρχος Φώτιος Τζάλλας

Στο ΓΕΕΘΑ τοποθετείται ο υποπτέραρχος Κωνσταντίνος Άγγος, ενώ διευθυντής Δ’ Κλάδου του ΓΕΑ αναλαμβάνει ο υποπτέραρχος Νικόλαος Ρέτσας.

Τέλος επιτελάρχης στην ΔΑΥ αναλαμβάνει ο υποπτέραρχος Μηχανικός Ιωάννης Αρνέλλος.

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης είναι Μείζων Σχηματισμός με αποστολή τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την κατεύθυνση, τον συντονισμό, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Aποτελεί επίπεδο Διοίκησης μέσω του οποίου ασκείται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η Διοίκηση των Στρατιωτικών Σχολών, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και Κέντρων της ΠΑ που υπάγονται σ’ αυτή.

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης έχει σήμερα την έδρα της στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο ΝΔ τμήμα του Στρατοπέδου το οποίο απέχει 20 χλμ. Β-ΒΔ από την πόλη των Αθηνών.

Οργάνωση ΔΑΕ
Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης είναι οργανωμένη σε Κλάδους και Διευθύνσεις, επικεφαλής των οποίων είναι ο Διοικητής ΔΑΕ.

Στον Δ/ΔΑΕ υπάγονται ο Επιτελάρχης, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους και το Γραφείο Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας.

Στον Επιτελάρχη υπάγονται το Κέντρο Μηχανογράφησης, το Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, η Υπηρεσία Οικονομικής Υποστήριξης, το Υπαρχείο ΕΤΝΑ-ΝΑΤΟ, η Μοίρα ΔΑΕ και οι Κλάδοι με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τους απαρτίζουν.

Οι Κλάδοι της ΔΑΕ έχουν ως εξής:

Ο Β΄ Κλάδος (Προσωπικό – Εκπαίδευση) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Β1 (Στρατιωτικό Προσωπικό – Επιλογή Προσωπικού), Β2 (Εκπαίδευση Εδάφους – Στρατιωτικές Σχολές), Β5 (Πολιτικό Προσωπικό), Β6 (Εκπαίδευση Αέρος – Επιχειρήσεις – Ασκήσεις) και Β7 (Τυποποίηση – Αξιολόγηση Προσωπικού – Επιθεωρήσεις).
Ο Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξη) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Γ1 (Αεροσκάφη – Μέσα), Γ2 (Εγκαταστάσεις), Γ3 (Οικονομικό) και Γ7 (Εφοδιασμός).