Φορολογική δήλωση 2019: Επτά αλλαγές στο Ε1

Φορολογική δήλωση 2019: Επτά αλλαγές στο Ε1 – Χρειάζονται μεγάλη προσοχή! Δείτε ποιες είναι και τι πρέπει να κάνετε

Αλλαγές σε 7 σημεία έχει το βασικό έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της έντυπης έκδοσης του naftemporiki.gr

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο του Ε1 του φορολογικού έτους 2018:

1) Στο κάτω μέρος του πίνακα 1, στην 1η σελίδα του εντύπου, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογούμενου, προστέθηκε νέα ένδειξη για όσους συζύγους επιλέγουν την υποβολή χωριστών δηλώσεων.

Δίπλα από τη φράση «χωριστή δήλωση συζύγων», ο σύζυγος που έχει εκδηλώσει την επιθυμία να υποβάλει χωριστή δήλωση πρέπει να κλικάρει πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» και στη συνέχεια να αναγράψει τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου.

2) Από τον πίνακα 2 της 1ης σελίδας, όπου δηλώνονται διάφορα πληροφοριακά στοιχεία, απαλείφθηκαν η παράγραφος που περιείχε την ερώτηση «Εμπίπτετε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010;»

(για τα κίνητρα ενίσχυσης της κινηματογραφικής παραγωγής), καθώς και οι κωδικοί 025-026 που υπήρχαν δίπλα από την ερώτηση αυτή. Ο λόγος είναι ότι οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν.

3) Από τον πίνακα 4Α στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις απαλείφθηκαν οι παράγραφοι και οι κωδικοί όπου προσυμπληρώνονταν από την ΑΑΔΕ οι φόροι που αναλογούν στα συγκεκριμένα εισοδήματα.

Φέτος αρκεί να προσυμπληρωθούν μόνο οι φόροι που παρακρατήθηκαν, καθώς καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% επί του παρακρατηθέντος φόρου, η οποία διαφοροποιούσε το ποσό του αναλογούντος από το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου.

4) Στον πίνακα 4Γ2 όπου δηλώνεται το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα προστέθηκαν η παράγραφος 13 και οι κωδικοί 607-608, στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο φόρος που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972.

5) Στον πίνακα 5, στην παράγραφο 2δ, στην 3η σελίδα, όπου δηλώνονται τα ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προστέθηκε νέα ένδειξη για να δηλωθούν τα ποσά δαπάνης για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, τα οποία από φέτος θεωρούνται τεκμήρια.

6) Στον πίνακα 6 στην 4η σελίδα, προστέθηκε η νέα παράγραφος 17 και οι κωδικοί 435-436, όπου πρέπει να αναγραφούν τα μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιριών του ν. 27/1975, επειδή υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης και ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων.

7) Από τον πίνακα 7 της 4ης σελίδας, όπου αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο τροποποιήθηκαν οι ενδείξεις στις οποίες αναγράφεται το ποσό της επένδυσης για κινηματογραφικές ταινίες, καθώς η νομοθετική διάταξη για την έκπτωση του ποσού αυτού άλλαξε.