ΕΣΣΟ Μαρτίου 2019 – Β’ ΕΣΣΟ 2019 – Ποιοι καλούνται για κατάταξη – Ποιοι θα υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία

Εκδόθηκε χθες η υπουργική απόφαση που αφορά την ΕΣΣΟ Μαρτίου 2019 ή Β’ ΕΣΣΟ 2019 για την Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με αυτή καλούνται για κατάταξη στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία,

είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000), που
είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών: Αττικής (ΣΥ
Αττικής), Λάρισας,Μαγνησίας,Τρικάλων,Καρδίτσας (ΣΥ Θεσσαλίας).

β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1996 έως και 2020 (γεννημένοι το
έτος 1975 έως και το έτος 1999) από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση
στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει
ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη
δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2018 έως και 01 Ιανουαρίου
2019.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας
που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της
περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Ιανουαρίου 2019 έως και 28 Φεβρουαρίου
2019.

δ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (β) σχετικού.

ε. Τους στρατεύσιμους που υπέβαλαν δικαιολογητικά για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (β) σχετικού.

Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά ή να μην
κατατάσσονται, χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

στ. Τους στρατεύσιμους που θα τύχουν αναβολής κατάταξης επειδή νοσηλεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (β) σχετικού.

ζ. Τους στρατεύσιμους, που με διαταγές της Διεύθυνσης Στρατολογίας (ΔΒ4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2019 Β΄/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους(υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ).

η. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές της Διεύθυνσης Β4 του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν από άλλους κλάδους
των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολεμική Αεροπορία.

Διαβάστε την απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες

PDF Embedder requires a url attribute