Τέλος επιτηδεύματος - Ελεύθεροι επαγγελματίες - 'Ερχονται αλλαγές

Τέλος επιτηδεύματος – Ελεύθεροι επαγγελματίες – ‘Ερχονται αλλαγές μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους νέους επαγγελματίες

Ανατροπές στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στους νέους επαγγελματίες προκαλεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα το Ανώτατο Δικαστήριο ερμηνεύοντας το νόμο 3986/2011 σχετικά με την απαλλαγή από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα πρώτα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,

έκρινε ότι στην περίπτωση που η έναρξη αφορά διαφορετική επαγγελματική δραστηριότητα

ισχύει η πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, κάτι το οποίο όμως δεν ίσχυε μέχρι σήμερα για την εφορία.

Η Εφορία δηλαδή κάθε φορά που ένας επαγγελματίες έκλεινε τα βιβλία του και μετά από λίγο καιρό προχωρούσε σε νέα έναρξη εργασιών με άλλο αντικείμενο

επέβαλε κανονικά τέλος επιτηδεύματος χωρίς να λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι πρόκειται για νέα διαφορετική δραστηριότητα.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να φέρει σε δύσκολη θέση το Δημόσιο καθώς

είναι πιθανόν να κληθεί να επιστρέψει τα αναδρομικά τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος από τους τους επαγγελματίες

που στα χρόνια της κρίσης άλλαξαν δραστηριότητα πληρώνοντας κανονικά το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ