Συναγερμός: Θετικός στον κορονοϊό 20χρονος στρατιώτης Στρατός Ξηράς: Αλλάζει το σύστημα κατάταξης στρατιωτών - Νέες ΕΣΣΟ

Στρατός Ξηράς: Αλλάζει το σύστημα κατάταξης στρατιωτών – Μειώνονται οι ΕΣΣΟ που καλούνται για να υπηρετήσουν οι φαντάροι

Στρατός Ξηράς: Την μείωση των σειρών κατάταξης από έξι σε τέσσερις τον χρόνο ανακοίνωσε το Γενικό ΕΠιτελείο Στρατού.

Οι σειρές στρατιωτιών που θα καλούνται σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης στρατιωτικών θα είναι τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο.

Το νέο σύστημα κατάταξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ θα συμβάλει στην αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότηταας των Μονάδων στα σύνορα.

Στρατός Ξηράς: Η ανακοίνωση για το νέο σύστημα κατάταξης στρατιωτών – ΕΣΣΟ

1. Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο των
αλλαγών που πραγματοποιούνται, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας
αυτού, ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ)
για τον Στρατό Ξηράς (ΣΞ), επανακαθορίζεται από έξι (6) σε τέσσερις (4)
κατ’ έτος (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο).

2. Η σημαντική θεσμική αλλαγή προήλθε με σκοπό:

α. Την επίτευξη ισοκατανομής μεταξύ των κατατασσόμενων οπλιτών καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.

β. Τη βέλτιστη λειτουργία των Σημείων Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) και την
αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων της παραμεθορίου.

γ. Την αποδοτικότερη εκπαίδευση και ομαλότερη ενσωμάτωση των νέων
οπλιτών σε Μονάδες της παραμεθορίου.

3. Κατόπιν των παραπάνω, η κατάταξη της 2019 A΄/ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς
θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα και με προηγηθείσα ανακοίνωση, από 4 έως 8
Φεβρουαρίου 2019 και της 2019 Β΄/ΕΣΣΟ θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του
τρέχοντος έτους, αντί του Μαρτίου.