Πολεμικό Ναυτικό: Παραιτούνται και οι γιατροί – Πληρώνουν και φεύγουν πριν καν ολοκληρώσουν την υποχρέωση που έχουν έναντι της πολιτείας για τις σπουδές τους

Γράφει η Ιωάννα Ηλιάδη

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο παραιτήσεων καταγράφηκε το 2018 στο Πολεμικό Ναυτικό.

Δυο γιατροί και ένας οδοντίατρος παραιτήθηκαν από το στράτευμα, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο που υποχρεούνται από το νόμο για την ελάχιστη παραμονή στο στράτευμα.

Για τον λόγο αυτό καλούνται να πληρώσουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τους μήνες που δεν υπηρέτησαν. Το ποσό αυτό είναι ο μηνιαίος μισθός που παίρνουν επί τους μήνες που έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν.

Οι παραιτήσεις αυτές έρχονται να προσθετούν στις έντεκα παραιτήσεις αξιωματικών (έξι παραιτήσεις μάχιμων και πέντε παραιτήσεις μηχανικών) που υποβλήθηκαν το 2018 στο Πολεμικό Ναυτικό.

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην αρχή της καριέρας του, προτιμά να παραιτηθεί από την υπηρεσία που τον σπούδασε και του έδωσε επαγγελματική υπόσταση και να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό, αρκετών χιλιάδων ευρώ για να βγάλει τη στολή.

Οι συνάδελφοί τους εκτιμούν ότι πρόκειται για γιατρούς οι οποίοι αφού πήραν την ειδικότητα, είναι σε θέση να βγάλουν αρκετά χρήματα για να αποπληρώσουν το πρόστιμο που ορίζει ο νόμος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 251 ΓΝΑ: Σήμα κινδύνου για παθολόγους – Τι λέει ο ΑΝΥΕΘΑ (Έγγραφο)

Δεν αποκλείεται πάντως να συμβαίνει και στο Πολεμικό Ναυτικό, αυτό που συμβαίνει και στον Στρατό Ξηράς, και να παραιτούνται επειδή δεν τους αρέσει η μετάθεση επειδή έχουν κάποιο ιδιωτικό ιατρείος και δεν θέλουν να χάσουν την πελατεία.

Ο,τι και να συμβαίνει στην αποδοχή των αιτήσεων παραίτησης αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο ανωτέρω Αξιωματικός υποχρεούται να καταβάλει υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση λόγω υπολειπόμενου χρόνου υποχρέωσης παραμονής του στο στράτευμα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του σχετικού νόμου’

Άρθρο 33: Πρόωρη έξοδος από το στράτευμα

1. Όσοι εξέρχονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση

ίση με το γινόμενο του συνόλου των εκκαθαρισμένων πραγματικών αποδοχών του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα,

έτσι όπως αυτή καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 64 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1400/1973 (ΦΕΚ 114/Α/1973).

Όσοι αποχωρήσουν με αίτηση τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσης τους.

Η αποζημίωση ή η δαπάνη Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας, οι οποίοι διαπιστώνονται από την Ανώτατη Υγειονομική κατά Κλάδο Επιτροπή.Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com