Πάνος Ρήγας: Οι ΟΒΑ δεν είναι μόνιμα στελέχη, δεν δικαιούνται επιδόματα – Τι υποστηρίζει ο ΑΝΥΕΘΑ σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο

Φωτιά βάζει η απάντηση που δίνει στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Ρήγας αναφορικά με τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης.

Σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Λιάνα Κανέλλη και Σταύρος Τάσσος σχετικά με το εάν θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση ώστε να χορηγηθεί άμεσα το Επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, στο βαθμό που και αυτοί εκτελούν καθήκοντα ιδιαίτερης φύσης, η απάντηση ήταν αρνητική.

Η απάντησή του αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οι ίδιοι οι ΟΒΑ αφενός  προσβλέπουν σε μελλοντική εξέλιξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά αφετέρου δεν είναι δυνατόν να εκτελούν επιπλέον εργασίες για τις οποίες οι άλλοι πληρώνονται και αυτοί εξαιρούνται.

Πάνος Ρήγας: Οι ΟΒΑ δεν είναι μόνιμα στελέχη

Ο αναπληρωτής υπουργός αιτιοογεί την άρνησή του για παροχή επιδομάτων στους ΟΒΑ ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1911/1990 (Α΄ 166), οι ΟΒΑ προέρχονται από
την κατηγορία των εφέδρων οπλιτών των ΕΔ,

οι οποίοι κατατάσσονται για την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, δυνάμενοι είτε να παραμείνουν ανακατατασσόμενοι στις τάξεις των ΕΔ,

με τη συμπλήρωση αυτής, είτε να επανακαταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον έχουν ήδη απολυθεί, για βραχεία περίοδο ενός έως και τριών ετών, λαμβάνοντας τις αποδοχές του μονίμου λοχία.

Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των ΕΔ, χωρίς
άλλη διατύπωση, όπως ακριβώς και οι λοιποί υπόχρεοι σε στράτευση οπλίτες.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι ΟΒΑ αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού, με διακριτή υπηρεσιακή και νομική διασύνδεση με τις ΕΔ, σε σχέση με τα μόνιμα στελέχη και για το λόγο αυτό δεν έχουν συμπεριληφθεί στα καθοριζόμενα από το Ν.4472/2017.

PDF Embedder requires a url attribute

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»