Κοινωνικά επιδόματα: Ποια κινδυνεύουν να χάσουν οι στρατιωτικοί – Τι πρέπει να γίνει για να πάρουν το επίδομα τέκνων, επίδομα στέγασης 2019, επίδομα θέρμανσης

Φλέγον θέμα είναι για τους στρατιωτικούς που πήραν αναδρομικά η επικείμενη φορολόγοσή τους μέσα στο 2018. Και αυτό επειδή αυτή τη φορά τα αναδρομικά δεν αποδίδονται στα έτη που αναλογούν, αλλά θα φορολογηθούν όλα μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος.

Έτσι οι στρατιωτικοί για το συγκεκριμένο έτος θα εμφανίσουν υψηλότερο εισόδημα και είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν φορολογική κλίμακα.

Το αποτέλεσμα είναι, ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι που περιμένουν να πάρουν κοινωνικά επιδόματα, να τα χάσουν, εάν δεν γίνει έγκαιρα κάποια νομοθετική ρύθμιση.

Κοινωνικά επιδόματα και παροχές που κινδυνεύουν να χάσουν εν ενεργεία στρατιωτικοί:

Επιστολή για άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην χαθούν τα κοινωνικά επιδόματα, τα οποία με τα σημερινά δεδομένα χάνουν οι στρατιωτικοί, κάνει η ΠΟΕΣ, σε επιστολή της προς την ηγεσία και τη Βουλή.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι χάνονται μια σειρά από κοινωνικά επιδόματα, ιδιαίτερα από τις οικογένειες των χαμηλόβαθμων στελεχών.

Με την επιστολή της προτείνει αν τροποποιηθεί η κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ για τα αναδρομικά ώστε να επιτρέπει την χορίγηση των κοινωνικών επιδομάτων.

Η τροποποίση που προτείνει είναι η ακόλουθη:

«Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ/04.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (5435 Β΄) τροποποιείται ως εξής:

«Ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013,

ενώ τούτο δεν συνυπολογίζεται ως ποσό που λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη κοινωνικών επιδομάτων / παροχών των άρθρων 1 έως 6 του ν.4472/2017.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Επιδόματα: Έκκληση ΠΟΕΣ για ρύθμιση – Ποια χάνουν οι στρατιωτικοί

This post was published on 20 Ιανουαρίου, 2019 7:35 ΠΜ