Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Δικαιολογητικά Προθεσμία Εγγραφής Επίδομα παιδιού 2019 - επίδομα τέκνων α’ δόση -αίτηση - πληρωμή

Επίδομα παιδιού 2019 – επίδομα τέκνων α’ δόση – αίτηση – ΟΠΕΚΑ – Πόσο αναμένεται να λάβουν οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή

Έληξε χθες η παράταση που είχε δοθεί από τον ΟΠΕΚΑ για αιτήσεις από δικαιούχους για το επίδομα παιδιού 2019- επίδομα τέκνων 2019.

Σύμφωμα με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ όσοι κατέθεσαν αιτήσεις μέχρι τις 15 Ιανουαρίου αναμένεται να λάβουν το επίδομα μέχρι τον Μάρτιο.

Επίδομα παιδιού 2019 α’ δόση: Στον ΟΠΕΚΑ προνοιακά επιδόματα, επίδομα παιδιού, επίδομα ενοικίου και αγροτική εστία

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, το σύνολο των επιδομάτων, που στόχο έχουν να στηρίξουν άτομα που ζουν στα όρια της φτώχειας, αλλά και να ενισχύσουν τη μέση ελληνική οικογένεια, που έχει παιδιά ή κάποιο άτομο με αναπηρία στα μέλη της, που μένει στο ενοίκιο ή έχει στεγαστικό δάνειο α’ κατοικίας, πέρασαν στον έλεγχο του ΟΠΕΚΑ.

Πρόκειται για μια κομβική μεταρρύθμιση, καθώς περίπου 160.000 άτομα με αναπηρία σε όλη τη χώρα θα λαμβάνουν πλέον τα επιδόματα που δικαιούνται με ενιαίους όρους.

Τα επιδόματα θα καταβάλλονται σε σταθερή ημερομηνία, αρχικά ανά 2μηνο και πιθανότατα μέχρι τον Μάρτιο, ανά μήνα.

Η ένταξη στον ΟΠΕΚΑ αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, καθώς η κρίση ανέδειξε ένα υπολειμματικό πλέγμα προνοιακών πολιτικών,

υποχρηματοδοτούμενο σε σχέση με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (11% του συνόλου των κοινωνικών δαπανών),

κατακερματισμένο (με περισσότερα από 200 χαμηλού ύψους και εστίασης επιδόματα), δημογραφικά μεροληπτικό (π.χ. εστίαζε κατά κύριο λόγο στην προστασία των ηλικιωμένων),

με μεγάλα κενά στην κάλυψη των αναγκών, κι ένα από τα λιγότερο αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, ο ΟΠΕΚΑ και τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του ψηφιακού κοινωνικού κράτους.

Τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, από 1η Ιανουαρίου 2019 θα δίνονται από τον ΟΠΕΚΑ, την ίδια μέρα κάθε μήνα.

Έτσι, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό, ικανοποιείται άλλο ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος που έβλεπε επί χρόνια οι διεκδικήσεις του να στοιβάζονται στα συρτάρια των υπουργείων.

«Προχωράμε με γοργά βήματα σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις του προνοιακού κράτους, ώστε να βάλουμε τέλος στην ταλαιπωρία και οι πολίτες να αποκτήσουν την αξιοπρέπεια που δικαιούνται», επισημαίνει.

Επίδομα παιδιού 2019 Α21: Αίτηση

H νέα ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Α21) για το οικογενειακό επίδομα – επίδομα παιδιού υποβάλλεται, από τον υπόχρεο.

Η αίτηση συμπληρώνεται μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος έτους.

Η υποβολή γίνεται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Απαραίτητη είναι η χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού είναι:

(α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 από τον υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(β) Η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης Α21, η οποία επέχει θέση αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, για τη χορήγηση του επιδόματος, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ.

(γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα.

Ο έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου καθώς και των εξαρτώμενων τέκνων του στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους/ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

Για τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης προσμετράται χρόνος που εμπίπτει στην εν λόγω πενταετία, κατά την οποία ο αιτών λάμβανε οικογενειακό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α’222) και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81).

(δ) Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι όσοι υποβάλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση Α21, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Επίδομα παιδιού 2019 α’ δόση: Χρόνος και τρόπος καταβολής

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνο, από τον ΟΓΑ, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται τότε αυτό συμψηφίζεται με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους γίνεται βάσει συγκεντρωτικής κατάστασης με το πλήθος των δικαιούχων και το συνολικό ποσό, ανά κατηγορία, που συντάσσει η ΗΔΙΚΑ και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ.

Επίσης, από την ΗΔΙΚΑ δημιουργείται και τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των πληρωμών, το οποίο είναι προσβάσιμο από τους χρήστες του ΟΓΑ.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται:
(α) για τέκνα γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης,

(β) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης,

(γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, στο «Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και σε Κολέγια,

(δ) για τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της επέλευσης της αναπηρίας.

Ειδικά για το έτος 2018, στους δικαιούχους που έλαβαν το έτος 2017 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου διμήνου έτους 2018, ακόμη και αν δεν υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση Α21.

Το ποσό της προκαταβολής έτους 2018 είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο δίμηνο με βάση τις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.

Επίδομα παιδιού 2019 α’ δόση: Ο ρόλος του ΟΠΕΚΑ

Από την 1η Ιανουαρίου, ο ΟΠΕΚΑ θα απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα περίπου στα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.

Ο προϋπολογισμός του για το 2019 αγγίζει τα 3,2 δισ. ευρώ.

Προνοιακά αναπηρικά προγράμματα

Δικαιούχοι – 160.000 ΑμεΑ / προϋπολογισμός 740 εκατ. ευρώ

Επίδομα Παιδιού

Δικαιούχοι – 900.000 οικογένειες / προϋπολογισμός 961 εκατ. ευρώ

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Δικαιούχοι – 320.000 νοικοκυριά / προϋπολογισμός 850 εκατ. ευρώ

Επίδομα Στέγασης ενοικίου

Δικαιούχοι – 300.000 νοικοκυριά / προϋπολογισμός 400 εκατ. ευρώ

Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Δικαιούχοι – 34.000 / προϋπολογισμός 145 εκατ. ευρώ

Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας

Ωφελούμενοι – τουλάχιστον 150.000 οικογένειες / προϋπολογισμός 13 εκατ. ευρώ.