έπαρση σημαίας 9η Ταξιαρχία Πεζικού Κοζάνη

Έπαρση σημαίας: Η πρώτη που αναρτήθηκε στο youtube το 2019 προέρχεται από την 9η Ταξιαρχία Πεζικού και την Κοζάνη – Καλή χρονιά σε όλους

Δείτε την έπαρση σημαίας όπως την κατέγραψε το πρωί τηλεοπτικό συνεργείο από την Κοζάνη.

Η 9η Ταξιαρχία Πεζικού

Η 9 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ προήλθε από τη µετάπτωση της ΙΧ ΜΠ στo πλαίσιo της αναδιοργάνωσης των δυνάµεων του στρατού ξηράς και από 01 Απρ 1998 η Ταξιαρχία άρχισε να λειτουργεί µε έδρα την Φλώρινα.

Η Ταξιαρχία τον Οκτώβριο του 2009 μετονομάστηκε σε 9 ΤΑΞΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» διότι ως ΙΧ ΜΠ (όπως προαναφέρθηκε) συμμετείχε στις επιχειρήσεις ανατολικής Θράκης και συγκεκριμένα στην απελευθέρωση της ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ στις 13 Ιουλίου Από τον Μάρτιο του 2011 μετονομάστηκε σε ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Από τις 30 Σεπ 13 και στα πλαίσια της Δομής Δυνάμεων , η έδρα της Ταξιαρχίας μεταφέρθηκε στην πόλη της Κοζάνης και συγκεκριμένα στο Στρδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ», στις εγκαταστάσεις του Σγειου του Α ΣΣ, ενώ το Πολεμικό Στρατηγείο της σε περίοδο επιχειρήσεων μετακινείται και αναπτύσσεται στην περιοχή Μαυροδενδρίου.

Η έδρα της 9 ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ», βρίσκεται στο Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ», στη Δυτική παρυφή της Κοζάνης, σε έκταση που κατέχει η Στρατιωτική Υπηρεσία από το Η Περιοχή Ευθύνης της Ταξιαρχίας περιλαμβάνει ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ιστόρια

Σε ότι αφορά την ιστορία της, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η αντίστοιχη της ΙΧ ΜΠ καθόσον η 9 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ αποτελεί τη συνέχειά της.

Η 9η Μεραρχία Πεζικού συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1913 στα Γιάννενα και έλαβε μέρος σε όλους τους µμετέπειτα αγώνες του Έθνους:

– Στην ανακατάληψη της Β.Ηπείρου (1914)

– Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914 – 1918)

– Στις επιχειρήσεις της Θράκης(1919-1920)

– Στην Μικρασιατική Εκστρατεία(1921-1922)

– Στον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο (1940) και συγκεκριμένα στις μάχες της ΠΙΝΔΟΥ, ΜΟΡΑΒΑ, ΙΒΑΝ και ΚΟΡΥΤΣΑΣ, καθώς και στις επιχειρήσεις της περιόδου του 1946-1949.

Από την 1 Απρ 1988 η 9 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ προήλθε από τη μετάπτωση της ΙΧ ΜΠ στo πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των δυνάμεων του στρατού ξηράς και από 01 Απρ 1998 η Ταξιαρχία άρχισε να λειτουργεί με έδρα την Φλώρινα.

 Η παράσταση και το ρητό της 9ης Ταξιαρχίας

Η Παράσταση της είναι ο Πελαργός.

Συµβολίζει την αποφασιστικότητα της Ταξιαρχίας στην εκτέλεση της αποστολής της.

Είναι γνωστό ότι το πτηνό αυτό, µε την ευγένεια και την υπερηφάνεια του χαρακτήρα του, αντιµετωπίζει µε γενναιότητα το θάνατο, όταν χρειασθεί.

Όσον αφορά το ρητό της είναι: “Η ΚΑΛΩΣ ΖΗΝ Η ΚΑΛΩΣ ΤΕΘΝΗΚΕΝΑΙ” που σημαίνει “Ο ευγενής χαρακτήρας πρέπει ή να ζει καλώς ή να πεθαίνει καλώς (ένδοξα)”.

Το ρητό προέρχεται από το εξής απόσπασμα: “Ουκ αν πριαίµην ουδενός λόγου βροτόν όστις κεναίσιν ελπίσιν θερµαίνεται· αλλ’ ή καλώς ζην ή καλώς τεθνηκέναι τον ευγενή χρή”. Σοφοκλέους, Αίας 477-480

“Δεν θα έδινα ούτε μία πεντάρα για άνθρωπο που βαυκαλίζεται με κενές ελπίδες. Ο ευγενής χαρακτήρας πρέπει ή να ζει καλώς ή να πεθαίνει καλώς (ένδοξα)”.