Επίδομα πετρελαίου 2019: Μπαίνει 8 Φεβρουαρίου - Επίδομα ενοικίου εισφρορά αλληλεγγύης Αναδρομικά ενστόλων: Κραυγή αγωνίας για την εφορία - Επιστολή

Αναδρομικά ενστόλων: Κραυγή αγωνίας για την εφορία – Επιστολή στο Armyvoice.gr  – Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης

Προσγείωση στην πραγματικότητα με τον τρόπο που βρήκε η κυβέρνηση να πάρει πίσω μέρος από τα αναδρομικά ενστόλων που κατέβαλλε τον περασμένο Δεκέμβριο.
Και δεν πρόκειται για μικρό μέρος αλλά για μεγάλο, καθώς όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι τα ποσά μπαίνουν όλα στο 2018, και δεν αποδίδονται στα έτη τα οποία αφορά, θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο, καθώς θα αλλάξουν φορολογικό κλιμάκιο.
Επίσης θα καταβάλλουν εισφορά αλληλεγγύης, ενώ θα χάσουν και πολλά προνοιακά επιδόματα.
Στελέχη που  μόλις άρχισαν να το συνειδητοποιούν έστειλαν στο Armyvoice.gr την ακόλουθη επιστολή:
«Μόλις διάβασα το άρθρο σας για την εισφορά αλληλεγγύης που θα επιβληθεί στα αναδρομικά που λάβαμε. Και τίθεται το εξής ερώτημα:
Άραγε το ποσό αυτό των αναδρομικών θα προστεθεί στο συνολικό οικογενειακό εισόδημά και θα στοιχίσει σε πολλούς το οικογενειακό επίδομα, καθώς για αυτό υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια;
Συγκεκριμένα στην οικογένεια μας με έξι παιδιά οριακά δικαιούμαστε το ελάχιστο ποσό για κάθε παιδί, καθώς εργαζόμαστε και οι δύο γονείς και ως εκ τούτου θεωρουμαστε “πλούσιοι”, οπότε αν γίνει κάτι τέτοιο είμαστε χαμένοι…
Θα σας παρακαλούσα να δείτε λίγο τι πρόκειται να συμβεί γιατί πραγματικά το θέμα αφορά πολύ κόσμο…»

Αναδρομικά ενστόλων: Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπονται τα εξής:

1) Επί των «καθαρών» ποσών των αναδρομικών (των ποσών που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των αναλογουσών ασφαλιστικών και υγειονομικών κρατήσεων) παρακρατείται φόρος εισοδήματος 20%, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

2) «Ως χρόνος κτήσης» του ποσού των αναδρομικών «θεωρείται το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013».

Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά δεν επιμερίζονται στα προηγούμενα έτη στα οποία αφορούσαν οι επίδικες απαιτήσεις,

αλλά οι δικαιούχοι των αναδρομικών θα κληθούν να τα δηλώσουν εφάπαξ στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος, για τα εισοδήματα του 2018.

3) Τα συνολικά φορολογητέα αναδρομικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και ο φόρος 20% που αφαιρέθηκε πριν τους καταβληθούν,

θα προσυμπληρωθούν από την Α.Α.Δ.Ε. στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 όπου αναγράφονται τα φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα.

Ως εκ τούτου, τα ποσά αυτά δεν θα προστεθούν στα τακτικά φορολογητέα εισοδήματα των δικαιούχων και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος,

καθώς δεν θα φορολογηθούν εκ νέου με βάση την κλίμακα φόρου για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

4) Ωστόσο, τα συνολικά φορολογητέα αναδρομικά, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που δεν εισπράττονται καν από τους δικαιούχους λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20%,

δεν απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Δηλαδή, στα ποσά αυτά θα επιβληθεί, τελικά, ειδική εισφορά με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα συνολικά εισοδήματα του δικαιούχου, από όλες τις πηγές, υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

Στην απόφαση του κ. Πιτσιλή αναφέρεται, ειδικότερα, ότι τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων θα αποτυπώνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών των δικαιούχων, με τον κωδικό 47 που αντιστοιχεί σε εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα τα οποία δεν εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Εισφορά αλληλεγγύης – Πίνακας

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται κλιμακωτά επί του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς (στην πηγή) ή έχουν απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος.

Ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνει και το 2019 με βάση την ακόλουθη κλίμακα συντελεστών:

0%, στο τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 12.000 ευρώ,
2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,
6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,
9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και
10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 220.000 ευρώ.