Στρατός Ξηράς: Η Ακαδημία Αθηνών τιμά την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού – Βράβευσε το ΓΕΣ για την εξέχουσα συμβολή της ΔΙΣ 

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, κατά την καθιερωμένη ετήσια
Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, τιμήθηκε ο Στρατός Ξηράς.

Απονεμήθηκε συμβολικά στο ΓΕΣ το Αργυρό Μετάλλιο της Τάξεως των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας για την υπερεκατονταετή εξέχουσα συμβολή της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ στην:

 • Υποδειγματική συγκέντρωση, ταξινόμηση και τήρηση πολύτιμου αρχειακού υλικού.
 • Καταγραφή της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας.

Η ιστορική διαδρομή της Διεύθυνσης ξεκινάει το έτος 1887, όταν συγκροτήθηκε ως «Τμήμα Στατιστικής Στρατιωτικών Πληροφοριών και Τοπογραφίας».

Έκτοτε η Διεύθυνση, φέρει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, διατήρηση και επεξεργασία του απαραίτητου ιστορικού υλικού για τη συγγραφή και έκδοση της ιστορίας των πολέμων του Ελληνικού Στρατού, καθώς και της τρέχουσας ιστορίας του.

Το ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο της ΔΙΣ, αποτελείται από περίπου 3,5 εκατομμύρια αρχειακά τεκμήρια, χρονολογούμενα από το 1897 ως και σήμερα.

Περιλαμβάνει κυρίως έγγραφα, χάρτες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες, που έχουν εκδοθεί από Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

Μεγάλο μέρος του αρχείου της ΔΙΣ είναι ψηφιοποιημένο και μέρος αυτού είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου.

Στρατός Ξηράς – Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

 Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού:

 • Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και έκδοση της ιστορίας των πολέμων του Ελληνικού Στρατού, όπως επίσης και της σύγχρονης ιστορίας του.
 • Συγκεντρώνει και τηρεί αρχεία βιβλίων, εκθέσεων, πολεμικών ημερολογίων, φωτογραφιών και λοιπών ιστορικών στοιχείων, τα οποία περιγράφουν και τεκμηριώνουν την ιστορία του Ελληνικού Στρατού.
 • Συνεργάζεται με συναφείς υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΕΕΣΙ), το Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας (ΜΙΣΠΑ), η Υπηρεσία Ιστορίας του Ναυτικού (ΥΙΝ), το Πολεμικό Μουσείο, η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) κ.ά., για την ανταλλαγή ιστορικών στοιχείων που κρίνονται ενδιαφέροντα για το έργο της.
 • Τηρεί επαφές με δημόσιες υπηρεσίες αρχείων, με ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς, με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την προαγωγή του ενδιαφέροντος για ζητήματα στρατιωτικής ιστορίας και την εξασφάλιση της ιστορικής αλήθειας κατά τη συγγραφή της.
 • Αποτελεί το αρμόδιο συμβουλευτικό όργανο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη νεώτερη και σύγχρονη στρατιωτική ιστορία και έχει την επιστημονική ευθύνη στη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων του Επιτελείου.
 • Μεριμνά για την κατάλληλη προβολή της πολεμικής ιστορίας του Ελληνικού Στρατού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΣ, το Πολεμικό Μουσείο, δημόσια Ιδρύματα, συναφείς ιδιωτικούς Οργανισμούς κ.ά.
 • Παρέχει πληροφορίες ιστορικού ενδιαφέροντος σε στρατιωτικές ή δημόσιες αρχές, σε ιδιωτικούς φορείς και σε ιδιώτες.

Η Βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, περιλαμβάνει περίπου 8.000 ελληνικές εκδόσεις, 3.000 ξενόγλωσσες, 3.000 στρατιωτικούς κανονισμούς, ημερήσιο τύπο από το 1954 μέχρι το 1992, εγκυκλίους διαταγές από το 1922 μέχρι σήμερα.

Επίσης περιλαμβάνει και ένα σημαντικό αριθμό διαφόρων περιοδικών, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για το συνεχή εμπλουτισμό της.

Ψηφιοποιημένο Αρχείο

Το αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) καλύπτει την ιστορία των πολεμικών περιόδων του ελληνικού έθνους από το 1897 μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα αρχεία

 • του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897,
 • του Μακεδονικού Αγώνα (1904–1908),
 • του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914–1918),
 • των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913),
 • του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (1914),
 • της Εκστρατείας στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919),
 • της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919–1922),
 • του Μεσοπολέμου, του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1939–1945),
 • της Εθνικής Αντίστασης (1941–1944),
 • της Μέσης Ανατολής (1941–1944),
 • του Εμφυλίου Πολέμου (1946–1949) και
 • του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα (1950–1955).

Επίσης, περιλαμβάνει τα αρχεία της συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στις Ειρηνευτικές Αποστολές του ΟΗΕ (Σομαλία, Βοσνία, Κόσοβο, Αλβανία, Σκόπια, Αφγανιστάν, κ.λπ.), της οργάνωσης και της δράσης του Ελληνικού Στρατού κατά την περίοδο μετά το 1950, καθώς και περισσότερα από σαράντα προσωπικά αρχεία πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων.

Το αρχείο αποτελείται από περίπου 2,5 εκ. έγγραφα, χάρτες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες και εξακολουθεί να εμπλουτίζεται.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»